Học lập trình Laravel

Trang chủ » Training » Học lập trình Laravel

Khóa học lập trình Laravel miễn phí

28/02/2022 Training
Đối với mỗi developer, đặc biệt là các PHP developer chắc hẳn ai cũng biết đến Laravel một open source framework đứng đầu về số lượt download trên Packagist cũng như số lượng sao đạt được trên Github. Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu...

Bài 1: Laravel là gì, hướng dẫn cài đặt Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Giới thiệu Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiến trúc Model – View –...

Bài 2: Cấu trúc project Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
Mặc định cấu trúc thư mục ứng dụng Laravel được thiết kế để xây dựng cả ứng dụng nhỏ và ứng dụng lớn. Tất nhiên, ta có thể hoàn toàn tổ trức lại cấu trúc thư mục theo ý muốn....

Bài 3: Route trong Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Route trong Laravel là gì? Đúng với tên của nó. Route thực hiện chức năng định tuyến, đường dẫn cho các HTTP request được gửi đến đúng nơi ta muốn nó đến. Nếu như khi làm một project bằng...

Bài 4: Controller trong Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Giới thiệu Trong Laravel, việc sử dụng các route post, get, group để gọi đến 1 action của Controller đã là quá quen đối với những ai sử dụng framework này. Trong một dự án, làm việc với các...

Bài 5: Quản lý bảng bằng Migrations – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Giới thiệu Migration giống như một hệ thống quản lý phiên bản giống như Git nhưng dành cho cơ sở dữ liệu. Migration cho phép định nghĩa các bảng trong CSDL, định nghĩa nội dung các bảng cũng như...

Bài 6: Tạo dữ liệu mẫu với Seeding – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Seeding là gì? Seeding hay còn gọi là seeder, seed… thực ra nó là một class chứa code để tạo ra các dummy data (dữ liệu mẫu) cho database trong quá trình xây dựng ứng dụng Trong Seeder chúng...

Bài 7: Model trong Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Tạo Model Để tạo model ta mở command line và gõ lệnh sau: php artisan make:model News Hoặc php arisan make:model News --migration Trong đó: News là tên model, các bạn có thể chỉnh thành tên model các bạn...

Bài 8: Thao tác với Database qua Eloquent Model – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. ORM là gì? ORM (Object Relational Mapping) là một kĩ thuật lập trình dùng để chuyển đổi dữ liệu giữa một hệ thống không hướng đối tượng như cơ sở dữ liệu sang một hệ thống hướng đối tượng...

Bài 9: Relationships trong Laravel – Học lập trình Laravel

28/02/2022 Training
1. Các mối quan hệ trong Eloquent Trước đây Laravel version 4.0 thì chỉ cung cấp cho chúng ta 3 mối quan hệ chính, nhưng đến phiên bản hiện tại con số đó đã được nâng lên là 6 mối...
TOP HOME