Bài 1: Laravel là gì, hướng dẫn cài đặt Laravel – Học lập trình Laravel

Trang chủ » Training » Bài 1: Laravel là gì, hướng dẫn cài đặt Laravel – Học lập trình Laravel
28/02/2022 Training 177 viewed

1. Giới thiệu

Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiến trúc Model – View – Controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu – rõ ràng, một hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai và bảo trì ứng dụng.
Vào khoảng tháng 3 năm 2015, các lập trình viên đã có một cuộc bình chọn PHP framework phổ biến nhất, Laravel đã giành vị trí quán quân cho PHP framework phổ biến nhất năm 2015, theo sau lần lượt là Symfony2, Nette, CodeIgniter, Yii2 và một số khác. Trước đó, tháng 8 năm 2014, Laravel đã trở thành project PHP phổ biến nhất và được theo dõi nhiều nhất trên Github.
Laravel được phát hành theo giấy phép MIT, với source code được lưu trữ tại Github.

2. Cài đặt Laravel

Yêu cầu hệ thống

Trước khi cài đặt Laravel bạn cần phải đảm bảo server phải đáp ứng được những yêu cầu dưới đây:
  1. PHP >= 7.2.0
  2. BCMath PHP Extension
  3. Ctype PHP Extension
  4. JSON PHP Extension
  5. Mbstring PHP Extension
  6. OpenSSL PHP Extension
  7. PDO PHP Extension
  8. Tokenizer PHP Extension
  9. XML PHP Extension

Cài đặt

Laravel là một framework mã nguồn mở được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP, do đó để chạy được ta cần phải có server để biên dịch và Xampp là lựa chọn tốt nhất để tạo server ảo trên máy của các bạn. Download Xampp tại đây.
Bước tiếp theo sau khi cài đặt Xampp ta cần cài đặt Composer. Download trực tiếp tại đây.
Sau khi cài đặt các phần mềm cần thiết, để khởi tạo project Laravel bằng composer, ta vào thư mục C:\xampp\htdocs mở cmd và chạy lệnh sau:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Composer sẽ tự động tải về các package cần thiết để khởi tạo project Laravel, trong đó blog là tên thư mục laravel project. Quá trình khởi tạo project thành công, ta mở trình duyệt với đường dẫn http://localhost/blog/public. Kết quả được hiển thị như bên dưới là quá trình cài đặt đã thành công.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME