Thiết bị truyền thông công nghiệp CAN Bus

Trang chủ » Case study » Thiết bị truyền thông công nghiệp CAN Bus
17/07/2020 Case study 704 viewed

ICP DAS đã phát triển các sản phẩm CAN khác nhau trong nhiều năm, bao gồm PCI interface, bộ chuyển đổi, PAC và các sản phẩm mô đun khe cắm CAN. ICP DAS tổ chức khóa học hội thảo, triển lãm và đào tạo CAN trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng giúp khách hàng giải quyết các vấn đề công nghệ CAN khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp xe buýt CAN cho khách hàng của chúng tôi.

Tính năng 

Controller Area Network (CAN) là một cách giao tiếp nối tiếp, hỗ trợ hiệu quả việc kiểm soát thời gian thực phân tán với mức độ bảo mật rất cao. Nó cung cấp các cơ chế xử lý lỗi và các khái niệm ưu tiên thông báo. Những tính năng này có thể cải thiện độ tin cậy của mạng và hiệu quả truyền dẫn. Hơn nữa, CAN cung cấp các khả năng đa chủ, và đặc biệt phù hợp để kết nối các thiết bị thông minh, cũng như các cảm biến và cơ cấu chấp hành trong hệ thống hoặc hệ thống phụ.

Multi-master

When the bus is free any unit may start to transmit a message. The unit with the message of highest priority to be transmitted gains bus access.

Safety

In order to achieve the utmost safety of data transfer, powerful measures for error detection, signaling and self-checking are implemented in every CAN node. When transmitting data, many measuring algorithms including Cyclic Redundancy Check, Message Frame Check and Bit Stuffing have been taken.

Baud (bit/sec) Ideal Bus Length
1M 25
800K 50
500K 100
250K 250
125K 500
50K 1000
20K 2500
10K 5000

Trọng tài

Nếu hai hoặc nhiều nút bắt đầu truyền tin nhắn cùng một lúc, cơ chế trọng tài được áp dụng để đảm bảo rằng một trong những tin nhắn này có thể được gửi thành công theo mức độ ưu tiên.

Ưu tiên

CAN IDENTIFIER xác định mức độ ưu tiên của tin nhắn tĩnh trong khi truy cập bus.

CAN Bus Wire

Bus length [m] Bus cable Termination resistance [Ω] Baudrate
Length-related resistance [mΩ/m] Wire cross-section [mm2]
0 ~ 40 70 0.25 ~ 0.34 124 1000 at 40 m
40 ~ 300 <60 0.34 ~ 0.6 150 ~ 300 >500 at 100 m
300 ~ 600 <40 0.5 ~ 0.6 150 ~ 300 >100 at 500 m
600 ~ 1000 <26 0.75 ~ 0.8 150 ~ 300 >50 at 1 km
Wire cross-section[mm2] Maximum length [m]
Node = 32 Node = 64 Node = 100
0.25 200 170 150
0.5 360 310 270
0.75 550 470 410

Thí dụ

Nếu người dùng sử dụng Baudrate 100 kbit / s và tiết diện dây 0,5 mm2, chiều dài tối đa có thể đạt tới 500 m. Nhưng độ dài tối đa tỷ lệ nghịch với số nút. Khi số nút lên tới 32, chiều dài tối đa sẽ giảm xuống 360 m.

Fiber Converter

Bộ chuyển đổi ICP DAS CAN được sử dụng để thiết lập khớp nối vật lý của hai hoặc nhiều giao diện truyền thông và là các thành phần cơ sở hạ tầng có thể thực hiện các cấu trúc mạng phức tạp. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện chuyển đổi dữ liệu giữa giao diện CAN và COM, USB hoặc Ethernet. Bằng cách chọn các bộ chuyển đổi CAN cần thiết, người dùng có thể kiểm soát và tích hợp việc trao đổi và truyền dữ liệu giữa nhiều giao diện một cách dễ dàng.

Model I-2533CS-FD I-2533CS I-2533CS-60 I-2533CS-A
*note1
I-2533 I-2532
I-2533CS-B
*note1
CAN Interface Module Type
Baud Rate (bps) CAN bit rates: 10 ~ 1000 kbps, CAN FD bit rates for data field: 100 ~ 3000 kbps 10 k ~ 1 M and user-defined 10 k ~ 1 M and user-defined 10 k ~ 1 M and user-defined 10 k ~ 1 M and user-defined 10 k ~ 500 k
CAN Filter Yes Yes Yes Yes Yes No
120Ω Terminal Resistor Built-in Built-in Built-in Built-in Built-in Built-in
Isolation 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple
Specification ISO 11898-2, CAN 2.0A/B and FD ISO 11898-2, CAN 2.0A and CAN 2.0B
Propagation Delay 190μs *note2 190μs *note2 190μs *note2 190μs *note2 190μs *note2 < 120 ns
Fiber Interface Type SC Duplex type ; Single mode ; 100Base-FX; SC type ; Single mode ; 100Base-FX; ST (Multi-mode) ST (Multi-mode)
Wave Length (nm) 1310 TX: 1310, RX: 1550 for I-2533CS-A TX: 1550, RX: 1310 for I-2533CS-B 850 850
Fiber Cable (μm) 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 50 / 125, 62.5 / 125, 100 / 140 50 / 125, 62.5 / 125, 100 / 140
Max. Fiber Distance (km) 30 km 60 km 15 km 2 km 1.4 km
Misc. Topology One-to-One One-to-Many One-to-One One-to-One
Work with Fiber Switch Yes Yes Yes No No
Extend CAN bus Distance Yes Yes Yes Yes No
Repeat CAN bus signal Yes Yes Yes Yes No
Integrate two different networks Yes Yes Yes Yes No
* Note 1: I-2533CS-A và I-2533CS-B là một cặp và phải được sử dụng theo cặp trong các ứng dụng CAN Bus.
* Note 2: Độ trễ lan truyền phụ thuộc vào tốc độ truyền của CAN Bus và định dạng tin nhắn CAN. Giá trị này đã được kiểm tra bằng tốc độ baud CAN là 1 Mbps, CAN ID 0x12345678 và 8 byte dữ liệu với giá trị 0xFF.

Converter

CAN to COM Converter series products

Model I-7530-G I-7530T-G tM-7530 tM-7530A I-7530A-G I-7530A-MR-G I-7530-FT-G
CAN Interface CAN Specification ISO-11898-2 ISO-11898-2 ISO-11898-2 ISO-11898-2 ISO-11898-2 ISO-11898-3
CAN Transceiver NXP 82C250 NXP TJA1042 NXP TJA1042 NXP 82C250 NXP 82C250 AMIS 41682
Baud Rate (bps) 10k ~ 1M bps 10k ~ 1M bps 10k ~ 1M bps and user-defined 10k ~ 1M bps 10k ~ 1M bps and
user-defined
10 k ~ 125 k
CAN Filter Yes Yes Yes Yes Yes Yes
CAN Isolation 3000 VDC for DC-to-DC, 2500Vrms ~ 3750Vrms for photo-couple None
Terminal Resistor Built-in 120Ω Built-in 120Ω None Yes Built-in 120Ω Built-in 120Ω Built-in 1kΩ
Max FPS (@1M bps) 279 ~ 360 279 ~ 360 426 ~ 552 279 ~ 360 370 ~ 1250 279 ~ 360
CAN FIFO 1000 frames 1000 frames 256 frames 1000 frames 128 frames 1000 frames
UART Interface UART RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 / RS-485 / RS-422
(can’t be used simultaneously)
RS-232
Baud Rate (bps) 110 ~ 115200 110 ~ 115200 110 ~ 230400 110 ~ 115200 110 ~ 230400 110 ~ 115200
Connector 9-pin female D-Sub 9-pin female D-Sub 9-pin female D-Sub Screwed terminal block Screwed terminal block 9-pin female D-Sub
UART FIFO 900 frames 900 frames 256 bytes 900 frames 256 bytes 900 frames
Misc. UART / CAN Conversion Half-Duplex Half-Duplex Full-Duplex Half-Duplex Full-Duplex Half-Duplex
Propagation Delay < 3.5 ms < 3.5 ms < 3.5 ms < 3.5 ms < 3.5 ms
UART Transparent Communication One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
Modbus RTU Slave No No No No Modbus RTU Slave No

CAN to Ethernet Converter series products

Model I-7540D-G I-7540D-MTCP-G I-7540D-WF
I-7540DM-MTCP
CAN Interface CAN Connector Screwed terminal block Screwed terminal block Screwed terminal block
Channel number 1 1 1
CAN Transceiver NXP TJA1042 NXP TJA1042 NXP 82C250
Baud Rate (bps) 10k ~ 1M bps and
user-defined
10k ~ 1M bps and
user-defined
5k ~ 1M bps
CAN Filter Yes Yes Yes
CAN Isolation 1000 VDC for DC-to-DC
2500 Vrms for photo-couple
1000 VDC for DC-to-DC
2500 Vrms for photo-couple
3000 VDC for DC-to-DC
2500 Vrms for photo-couple
Terminal Resistor Built-in 120Ω Built-in 120Ω Built-in 120Ω
Max FPS (@1Mbps) 1852 ~ 2244 2118 ~ 2241 700
CAN FIFO 1000 frames 200 frames 256 frames
Ethernet Interface Controller 10/100Base-TX Ethernet Controller (Auto-negotiating, Auto_MDIX) Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)
Protocol TCP / UDP Socket Modbus TCP Server TCP Socket (Client / Server)
Socket clients 25 24 3
others Support Virtual COM Acts as Modbus RTU slave Infrastructure & Ad-hoc mode
Misc. CAN Transparent Communication One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many
One-to-One
One-to-Many

USB to CAN Converter series products

Model I-7565M-HS I-7565-H1-G I-7565-H2-G I-7565-G tM-7565
CAN Interface CAN Connector 8-pin terminal-block 9-pin male D-Sub Screwed terminal block 9-pin male D-Sub Screwed terminal block
Channel number 2 1 2 1 1
CAN Transceiver NXP TJA1042 NXP 82C250 NXP 82C250 NXP TJA1042 NXP TJA1042
Baud Rate (bps) 10k ~ 1M bps and
user-defined
5k ~ 1M bps and
user-defined
5k ~ 1M bps and
user-defined
10k ~ 1M bps and
user-defined
10k ~ 1M bps and
user-defined
CAN Filter Yes Yes Yes Yes Yes
CAN Isolation 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple
Terminal Resistor Built-in 120Ω
Max FPS (@1Mbps) 15000 fps for Tx/Rx 3000 3000
(Total CAN ports)
279 ~ 360 423~519
CAN FIFO 512 data frames 256 frames 128 frames (for each CAN port) 1000 frames 256 frames
USB Interface USB Type USB Type B
USB Speed 480Mbps 12Mbps 12Mbps 110 ~ 921600 bps 110 ~ 230400 bps
Specification USB 2.0 High Speed USB 1.1 and USB 2.0
USB FIFO 100 frames 100 frames 900 frames 100 frames
Power supply USB
Misc. Send CAN with hardware timer Yes Yes Yes No No
Show Error Frame Yes Yes Yes No No
Adjustable Bit-Timing No Yes Yes No No
Supported OS Windows 2K/XP/7/8/10 Windows 2K/XP/Vista/7 (32 & 64 bit)/8.x, and Linux) Windows 2K/XP/7/8/10
Supported LabVIEW No Yes Yes LabVIEW UART driver No
Supported InduSoft No Yes Yes Yes No

USB to CAN FD Converter series products

Model I-7565M-FD

CAN Interface CAN Connector 8-pin terminal-block
Channel number 2
CAN Transceiver TI TCAN1042HG
Baud Rate (bps) CAN bit rates: 10 ~ 1000 kbps,
CAN FD bit rates for data field: 100 ~ 3000 kbps
CAN Filter Yes
CAN Isolation 3000 VDC for DC-to-DC
2500 Vrms for photo-couple
Terminator Resistor Built-in 120Ω
Max FPS (@1Mbps) 3000 fps for Tx/Rx (Total CAN ports)
CAN FIFO 128 frames
USB Interface USB Type USB Type B
USB Speed 480Mbps
Specification USB 2.0 High Speed
USB FIFO
Power supply USB
Misc. Send CAN with hardware timer Yes
Show Error Frame Yes
Adjustable Bit-Timing No
Supported OS Windows 7/8.1/10
Supported LabVIEW No
Supported InduSoft No
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME