Link youtube Link facebook
Trang chủ » Phụ kiện hệ thống tự động hóa (Accessories) » Bộ đổi nguồn (Power Supply)

Bộ đổi nguồn (Power Supply)

Bộ đổi nguồn (Power Supply)

Module nguồn cung cấp ICP DAS HDR-15-24 CR

Model: HDR-15-24 CR

Module nguồn cung cấp công nghiệp dự phòng 100W ICP DAS RPS-100 CR

Model: RPS-100 CR

Nguồn cung cấp công nghiệp dự phòng 4 khe cắm ICP DAS RPS-4M/W4 CR

Model: RPS-4M/W4 CR

Nguồn cung cấp công nghiệp dự phòng 4 khe cắm ICP DAS RPS-4M/W2 CR

Model: RPS-4M/W2 CR

Bộ đổi nguồn ICP DAS GST25A24-DA1 CR

Model: GST25A24-DA1 CR

Bộ đổi nguồn ICP DAS ES25A48-DA1 CR

Model: ES25A48-DA1 CR

Bộ đổi nguồn ICP DAS GST25A24-DA1-DIN CR

Model: GST25A24-DA1-DIN CR

Bộ đổi nguồn ICP DAS ES25A48-DA1-DIN CR

Model: ES25A48-DA1-DIN CR

Bộ đổi nguồn ICP DAS UP0061D-12PA58G CR

Model: UP0061D-12PA58G CR

Bộ đổi nguồn 24VDC 1.04A 25W ICP DAS DIN-KA52F CR

Model: DIN-KA52F CR

Bộ đổi nguồn 24VDC 1.04A 25W ICP DAS KA-52F CR

Model: KA-52F CR

Bộ đổi nguồn 48VDC 0.52A 25W ICP DAS DIN-KA52F-48 CR

Model: DIN-KA52F-48 CR
1 2 3
TOP HOME