Air Box

Trang chủ » IIoT » IO/Sensor » Air Box

Cảm biến, bộ thu thập và lưu trữ đo chất lượng không khí (CO/CO2/H2S/NH3/HCHO/TVOC/Temperature/Humidity) RS-485 Modbus RTU, Ethernet/Wi-Fi Modbus TCP ICP DAS DL-300 Series

TOP HOME