Thiết bị truyền thông công nghiệp BACnet ICP DAS

Trang chủ » Case study » Thiết bị truyền thông công nghiệp BACnet ICP DAS
03/08/2020 Case study 1072 viewed

BACnet là một giao thức truyền thông để xây dựng các mạng điều khiển và tự động hóa. Nó là một giao thức chuẩn ASHRAE, ANSI và ISO. BACnet được thiết kế để cho phép giao tiếp hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà cho các ứng dụng như sưởi ấm, thông gió và điều khiển điều hòa không khí, điều khiển ánh sáng, kiểm soát truy cập và hệ thống phát hiện cháy và thiết bị đi kèm. Giao thức BACnet cung cấp các cơ chế cho các thiết bị tự động hóa tòa nhà được vi tính hóa để trao đổi thông tin, bất kể dịch vụ tòa nhà cụ thể mà chúng thực hiện.

Giao thức BACnet xác định một số dịch vụ được sử dụng để liên lạc giữa các thiết bị tòa nhà. Giao thức BACnet cũng xác định một số Đối tượng được tác động bởi các dịch vụ. Các đối tượng bao gồm Analog Input, Analog Output, Analog Value, Input Binary, Output Binary, Binary Value, Input Multi-State, Output Multi-State, và Device … vv.

BACnet dựa trên kiến trúc được thu gọn bốn lớp tương ứng với các lớp vật lý, liên kết dữ liệu, mạng và các lớp ứng dụng của mô hình OSI. Lớp ứng dụng và lớp mạng đơn giản được xác định trong tiêu chuẩn BACnet.

Tính năng

  • Được thiết kế đặc biệt để kiểm soát tự động hóa tòa nhà
  • Tuân thủ tiêu chuẩn ANSI / ASHRAE 135-2008 hoặc ISO 16484-5
  • Một tiêu chuẩn phần mềm giao tiếp mở hoàn toàn không độc quyền
  • Hỗ trợ một số lớp vật lý và liên kết khác nhau (BACnet / IP, Ethernet, ARCNET, MS / TP, PTP và LonTalk)
  • Tất cả dữ liệu trong hệ thống BACnet được thể hiện dưới dạng “đối tượng”, “thuộc tính” và “dịch vụ”.
  • Khả năng mở rộng và lựa chọn tương thích với các hệ thống và nhà cung cấp khác
Model Description
Gateway GW-5492

BACnet/IP Server to Modbus RTU Master Gateway
GW-5493

BACnet/IP Server to Modbus TCP Client Gateway
I/O Modules BNET-5304 BACnet/IP I/O Module with 6-Ch AI, 1-Ch AO, 4-Ch DI, 4-Ch DO
BNET-5310 BACnet/IP I/O Module with 4-Ch AI, 2-Ch AO, 3-Ch DI, 3-Ch DO

MS / TP là viết tắt của Master Slave Token Passing. Mỗi thiết bị trên liên kết được coi là “master” khi có mã thông báo. Nếu nó không có nhu cầu sử dụng mã thông báo ngay lập tức, thì cần phải chuyển mã thông báo cho thiết bị tiếp theo. Lớp vật lý sử dụng RS485, cho phép cài đặt tối đa 128 thiết bị trên một mạng.

BACnet MS/TP Gateway
Model Description
GW-2139M 

Modbus TCP to BACnet MS/TP Gateway
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME