Ứng dụng của bộ điều khiển WISE trong hệ thống báo cháy (Community Fire Alarm System)

Trang chủ » SCADA - IIoT » Ứng dụng của bộ điều khiển WISE trong hệ thống báo cháy (Community Fire Alarm System)
17/03/2020 SCADA - IIoT 304 viewed

Thiết bị trụ – họng chữa cháy là một phần không thể thiếu trong hệ thống an ninh Cộng đồng / Gia đình. Ngày nay, hầu hết các cộng đồng đều được trang bị thiết bị này. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị trụ – họng chữa cháy là phiên bản cũ và không có chức năng kết nối Internet. Nếu chúng tôi có thể cải thiện chức năng kết nối Internet cho các thiết bị này, thì thông tin thời gian thực của cảm biến và trạng thái của thiết bị có thể được gửi đến hệ thống Internet Cloud, người quản lý hệ thống Hydrant có thể nhận được thông tin thật thông báo cảnh báo thời gian qua điện thoại di động mọi lúc, mọi nơi và sau đó cũng có thể điều khiển hoạt động của thiết bị Hydrant từ xa để tránh hoặc giảm thiệt hại. Nó sẽ tăng độ tin cậy của hệ thống an ninh Cộng đồng / Gia đình.

WISE-5231 hỗ trợ giao thức Modbus RTU, có thể được kết nối với Máy chủ điều khiển trung tâm của Đầu báo cháy để lấy thông tin thời gian thực, điều khiển thiết bị Hydrant và nó cũng có thể hoạt động với đầu báo khói để tăng cường khả năng phát hiện cháy . WISE-5231 phân tán ở các khu vực khác nhau trong cộng đồng có thể truyền dữ liệu cảm biến của thiết bị Hydrant đến phần mềm Quản lý đám mây IoTstar để thu thập và phân tích dữ liệu. Với Dịch vụ Bot IoTstar, khi phát hiện đám cháy, Dịch vụ Bot sẽ gửi tin nhắn thông báo cảnh báo đến điện thoại di động của nhân viên trực vụ bằng LINE App. Nhân viên trực vụ cũng có thể kiểm tra thông qua Ứng dụng LINE để xem thiết bị Hydrant tại chỗ đã được kích hoạt hay chưa. Nếu không, thiết bị Hydrant có thể được kích hoạt thông qua Ứng dụng LINE trong thời gian thực. Nó cung cấp cơ chế quản lý an toàn cộng đồng thuận tiện và ngay lập tức.

Related Products
WISE-523x/WISE-224x Intelligent IIoT Edge Controller
IoTstar Industrial IoT application software (For remote monitoring and management of the WISE/PMC/PMD controllers)
IoTstar Bot Service Optional package for IoTstar; support LINE App
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME