Trang chủ » Accessories » Cáp kết nối phẳng 20 chân 2M dành cho Daughter Board ICP DAS CA-2020

Cáp kết nối phẳng 20 chân 2M dành cho Daughter Board ICP DAS CA-2020

Cáp kết nối phẳng 20 chân 1M dành cho Daughter Board ICP DAS CA-2010

Chia sẻ:
Model: CA-2020
Views: 792