Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 9-chân ) ICP DAS X500

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 9-chân ) ICP DAS X500

1-Port RS-232 ( 9-Pin )

Chia sẻ:
Model: X500
Views: 373
  • RS-232 port : 1
  • COM :TXD, RXD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND ( without case, for I-7188XA / I-7188XC )
  • COM : TXD, RXD, GND ( with case, for I-7188XC )
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Modem control
  • Isolated : none
X500  1-Port RS-232 ( 9-Pin )
TOP HOME