Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng Timer/Counter 3 kênh 16-bit ICP DAS X400

Bo mạch mở rộng Timer/Counter 3 kênh 16-bit ICP DAS X400

3 channels 16-bit timer/counter

Chia sẻ:
Model: X400
Views: 331

Note : You can used 3-channel 16-bit counters or 1-channel 16-bit and 1-channel 32-bit

Power consumption : 0.3 W

Timer / Counter

  • Channels : 3
  • Resolution : 16-bit
  • Isolated : none
X400  3-channel of 16-bit Timer/Counter
TOP HOME