Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 7 kênh DO + 7 DI sử dụng cho 7188XB/XG/EX/EG ICP DAS X119

Bo mạch mở rộng 7 kênh DO + 7 DI sử dụng cho 7188XB/XG/EX/EG ICP DAS X119

7-channel D/O and 7-channel D/I

Chia sẻ:
Model: X119
Views: 337

Digital Input

  • Channels : 7
  • Input Range/Type :
    Logic high level (3.5V~30V),
    Logic low level (0V~1V)
  • Isolated : none

Digital Output

  • Channels: 7
  • Open-collector Output : 100 mA / 30V max
  • Isolated : none

** Without Case **

X119  7-channel D/O and 7-channel D/I
TOP HOME