Trang chủ » Remote I/O Module and Unit » Bo mạch mở rộng 14 kênh DI sử dụng cho XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG ICP DAS X110

Bo mạch mở rộng 14 kênh DI sử dụng cho XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG ICP DAS X110

14-channel D/I

Chia sẻ:
Model: X110
Views: 237

Digital Input

  • Channels: 14
  • Input Range/Type:
    Logic high level (3.5 V ~ 30 V),
    Logic low level (0 V ~ 1 V)
  • Isolated : none
X110 14-channel D/I
X110 CR 14-channel D/I (RoHS)
TOP HOME