Live Demo WISE-58xx và WISE-52xx + Camera IP + Ứng dụng nhắn tin

Trang chủ » SCADA - IIoT » Live Demo WISE-58xx và WISE-52xx + Camera IP + Ứng dụng nhắn tin
13/07/2020 SCADA - IIoT 652 viewed

Live Demo WISE-52xx + Camera IP + Ứng dụng nhắn tin

 • Bản demo trực tiếp sau đây cho thấy WISE-5231 kết nối với camera IP (iCAM-760D).
 • Các bản dùng thử miễn phí trực tuyến chỉ cung cấp giao diện người dùng để bạn trải nghiệm WISE, không được phép sửa đổi cài đặt thực tế của mô-đun.
 • Bằng cách nhập mật khẩu khác nhau, bạn có thể đăng nhập với quyền khác với tư cách một quản trị viên hoặc một khách mời.
 • Xin lưu ý: Khi bạn đăng nhập trang, nếu bạn nhận được “Administrator is already logged in” có nghĩa là ai đó đang sử dụng bản demo ngay bây giờ, vui lòng thử lại sau.
WISE-5231
Character Password
Administrator Admin
Guest Guest

iCAM-760D

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để trải nghiệm bằng cách sử dụng LINE Notify để gửi tin nhắn với ảnh chụp nhanh:

  • Sử dụng ứng dụng Line để quét mã QR bên dưới để tham gia phòng trò chuyện LINE để dùng thử.
Live demo for the LINE chat room
  • Đăng nhập trang web demo trực tuyến của WISE-5231 và nhận được vào trang “Channel Status”; thay đổi trạng thái DO kênh 0 (Demo Switch) của mô-đun COM3 DL-302 thành “ON”, sau đó bạn sẽ nhận được tin nhắn với một ảnh chụp nhanh trong phòng trò chuyện LINE.

 WISE-58xx live demo

 • Sau đây cung cấp cơ hội để trải nghiệm WISE-5801
 • Các bản dùng thử miễn phí trực tuyến chỉ cung cấp giao diện người dùng để bạn trải nghiệm WISE, không được phép sửa đổi cài đặt thực tế của các mô-đun.
 • Bằng cách nhập mật khẩu khác nhau, bạn có thể đăng nhập với quyền khác với tư cách một quản trị viên hoặc một khách mời.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME