Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O kết nối USB

Module I/O kết nối USB

Module I/O kết nối USB ICP DAS

Các module USB I/O của ICP DAS là giải pháp rất linh hoạt để thu thập hoặc xuất dữ liệu. Người dùng có thể xây dựng điều khiển dựa trên PC, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm, v.v. bằng cách áp dụng các module USB ICP DAS. Ưu điểm của module USB I / O ICP DAS là kích thước nhỏ, di động, chạy bằng USB và nhiều loại đầu vào khác nhau để giúp người dùng xây dựng dự án riêng một cách dễ dàng và nhanh chóng trong lĩnh vực và ứng dụng khác nhau

Module USB I/O 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS USB-2019/S CR

Model: USB-2019/S CR

Module USB 4/8 kênh đầu vào bộ đếm encorder/tần số ICP DAS USB-2084

Model: USB-2084

Module USB 16 kênh đầu ra Relay ICP DAS USB-2064-16

Model: USB-2064-16

Module USB 8 kênh đầu ra Relay ICP DAS USB-2064

Model: USB-2064

Module USB 6 kênh đầu vào số + 6 kênh đầu ra Relay cách ly ICP DAS USB-2060

Model: USB-2060

Module USB 16 kênh đầu vào số + 16 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS USB-2055-32

Model: USB-2055-32

Module USB 8 kênh đầu vào số + 8 kênh đầu ra số cách ly ICP DAS USB-2055

Model: USB-2055

Module USB 32 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS USB-2051-32

Model: USB-2051-32

Module USB 16 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS USB-2051

Model: USB-2051

Module USB 32 kênh đầu ra số ICP DAS USB-2045-32

Model: USB-2045-32

Module USB 16 kênh đầu ra số ICP DAS USB-2045

Model: USB-2045

Module USB 5 AI +2 AO + 2 DI + 2 DO ICP DAS USB-2026

Model: USB-2026
1 2
TOP HOME