Link youtube Link facebook
Trang chủ » Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor) » Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình máy tính cảm ứng công nghiệp (Touch Monitor)

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283-M3 CR

Model: TPD-283-M3 CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283-M2 CR

Model: TPD-283-M2 CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch 1 cổng RS-485 Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283U-M1 CR

Model: TPD-283U-M1 CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283-M1 CR

Model: TPD-283-M1 CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch 1 cổng RS-485 Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-433-H-EU CR

Model: TPD-433-H-EU CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch 1 cổng RS-485 Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-433-H CR

Model: TPD-433-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch 1 cổng RS-485 ICP DAS TPD-430-H-EU CR

Model: TPD-430-H-EU CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch 1 cổng RS-485 ICP DAS TPD-430-H CR

Model: TPD-430-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch với 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-232, Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-433F-H CR

Model: TPD-433F-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch với 2 cổng RS-485 ICP DAS TPD-432F-H CR

Model: TPD-432F-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 7inch với 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-232, Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-703-64 CR

Model: TPD-703-64 CR

Màn hình cảm ứng HMI 7inch với 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-232, Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-703 CR

Model: TPD-703 CR
1 2 3 4
TOP HOME