Thiết bị truyền thông công nghiệp EtherNet/IP ICP DAS

Trang chủ » Case study » Thiết bị truyền thông công nghiệp EtherNet/IP ICP DAS
03/08/2020 Case study 1391 viewed

EtherNet / IP là tên được đặt cho Giao thức công nghiệp chung (CIP), được triển khai trên Ethernet tiêu chuẩn (IEEE 802.3 và bộ giao thức TCP / IP).
EtherNet / IP được giới thiệu vào năm 2001 và ngày nay là giải pháp mạng Ethernet công nghiệp hoàn chỉnh, đã được chứng minh và hoàn thiện nhất có sẵn cho tự động hóa sản xuất, với sự tăng trưởng nhanh chóng khi người dùng tìm cách khai thác lợi thế của công nghệ mở và internet. EtherNet / IP là thành viên của một nhóm các mạng thực hiện CIP ở các lớp trên của nó.

EtherNet / IP là một trong những tiêu chuẩn mạng mở, như DeviceNet và ControlNet. Nó là một giao thức lớp ứng dụng công nghiệp cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp. Ethernet / IP sử dụng tất cả các giao thức của Ethernet truyền thống bao gồm Giao thức điều khiển vận chuyển (TCP), Giao thức Internet (IP) và các công nghệ báo hiệu và truy cập phương tiện.

Xây dựng trên các công nghệ Ethernet tiêu chuẩn có nghĩa là Ethernet / IP sẽ hoạt động trong suốt với tất cả các thiết bị Ethernet tiêu chuẩn được tìm thấy ngày nay. Lớp ứng dụng EtherNet / IP dựa trên Giao thức công nghiệp chung (CIP), được sử dụng trong cả DeviceNet và ControlNet.

Tiêu chuẩn này tổ chức các thiết bị nối mạng như một bộ sưu tập các đối tượng. Nó xác định quyền truy cập, hành vi và tiện ích mở rộng, cho phép các thiết bị khác nhau được truy cập bằng giao thức chung. Dựa trên các giao thức này, Ethernet / IP cung cấp một hệ thống tích hợp không có đường may từ sàn Công nghiệp đến mạng doanh nghiệp.

Ethernet / IP sử dụng tất cả các giao thức vận chuyển và điều khiển của Ethernet tiêu chuẩn bao gồm Giao thức điều khiển vận chuyển (TCP), Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP), Giao thức Internet (IP) và các công nghệ báo hiệu và truy cập phương tiện được tìm thấy ngoài luồng Công nghệ Ethernet.

Dựa trên các công nghệ truyền thông tiêu chuẩn này có nghĩa là Ethernet / IP hoạt động trong suốt với tất cả các thiết bị Ethernet tiêu chuẩn được tìm thấy trên thị trường ngày nay.

Các ứng dụng

 • Dây chuyền chuyển tự động, dây chuyền lắp ráp
 • Chế biến / đóng gói thực phẩm
 • Băng tải
 • Các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh
 • Hầu hết các ứng dụng tốc độ cao đòi hỏi thông lượng và tốc độ cao, số lượng I / O cao, phân phối trên khoảng cách địa lý lớn và hiệu suất thời gian thực…vv

Tính năng

 • Offer Producer-Consumer service that enable users to control, configure and collect data.
 • Uses exiting IEEE standards for Ethernet physical layer and data link layer
 • Provide flexible installation options leveraging commercially available industrial infrastructure products, including copper, fiber, fiber ring and wireless solutions.
 • Provide robust physical layer options for industrial environments and includes the use of sealed RJ-45 and M12-4 D-coding connector.
 • Compatible with general communication standards, including OPC, TCP/IP, HTTP, FTP, SNMP, DHCP.
 • Use TCP port number 44818 for explicit messaging and UDP port number 2222 for implicit messaging
 • Transfer of basic I/O data via UDP-based implicit messaging
 • Uploading and downloading of parameters, programs and recipes via TCP
 • Polled, cyclic and change-of-state monitoring via UDP
 • *One-to-one (unicast), one-to-many (multicast), and one-to-all (broadcast) communication via TCP

Cấu trúc liên kết

Digital Input & Output Module
Model EIP-2042  EIP-2051 EIP-2055 EIP-2060
Digital Input Channels  – 16 8 6
Contact Dry + Wet
Sink/Source (NPN/PNP) Sink/Source
Wet Contact On Voltage Level +10 ~ 50 VDC
Wet Contact Off Voltage Level +4 VDC Max.
Dry Contact On Voltage Level Close to GND
Dry Contact Off Voltage Level Open
Input Impedance 10 kΩ, 0.5W
Digital Output Channels 16  – 8 6
Type Open Collector Open Collector Power Relay
Sink/Source (NPN/PNP) Sink (NPN) Sink (NPN) Form A
Load Voltage +3.5 ~ +50 VDC +3.5 ~ +50 VDC 30 VDC/125 VAC
Max. Load Current 700 mA/Channel 700 mA/Channel 5 A @ 30 VDC
5 A @ 125 VAC
Overvoltage Protection 60 VDC 60 VDC
Overload Protection Yes Yes
Power-on Value Yes Yes Yes
Safe Value Yes Yes Yes
Analog Input Module
Model EIP-2017

EIP-2019/S

Channels Differential 8 8
Single-Ended 16
Sensor Type Thermocouple (B,C,E,J,K,N,R,S,T)
Voltage Input Range ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±500 mV,
±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
Current Input Range ±20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 mA ~ +20 mA
(Jumper Selectable)
±20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 mA ~ +20 mA
(Jumper Selectable)
Resolution 16-bit
Sampling Rate 10Hz
Accuracy ±0.1% of FSR
EtherNet/IP Gateways
Model Description
GW-7472 

Ethernet/IP Adapter to Modbus TCP/RTU Master Gateway
GW-7473

Modbus TCP/RTU Slave to EtherNet/IP Scanner Gateway
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME