Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Bộ điều khiển và giám sát đèn cảnh báo (Stack Light Monitor)

Bộ điều khiển và giám sát đèn cảnh báo (Stack Light Monitor)

Bộ điều khiển và giám sát đèn cảnh báo ( đèn tháp) qua RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Modbus, RTU/TCP, MQTT (Stack Light Monitor)

Module đèn cảnh báo MP3 kết nối RS-485, 4 kênh DI+1 kênh đầu ra rơ le ICP DAS ALM-04-MRTU CR

Model: ALM-04-MRTU CR

Module RS-485 & Ethernet Modbus & MQTT giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 4 kênh DI+1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tSL-PA4R1 CR

Model: tSL-PA4R1 CR

Module RS-485 & Ethernet Modbus & MQTT giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 4 kênh DI+1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tSL-P4R1 CR

Model: tSL-P4R1 CR

Module RS-485/Ethernet/Wi-Fi giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 6 kênh DI+1 kênh đầu ra Relay ICP DAS SL-PA6R1-WF CR

Model: SL-PA6R1-WF CR

Module RS-485/Ethernet/Wi-Fi giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 6 kênh DI+1 kênh đầu ra Relay ICP DAS SL-P6R1-WF CR

Model: SL-P6R1-WF CR

Module RS-485 & Ethernet & WI-Fi giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 6 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS SL-P6R1-WF/SL-PA6R1-WF

Model: SL-P6R1-WF/SL-PA6R1-WF

Module RS-485 & Ethernet Modbus & MQTT giám sát đèn tháp cảnh báo (Stack Light) 4 kênh đầu vào số (DI) + 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tSL-P4R1/tSL-PA4R1

Model: tSL-P4R1/tSL-PA4R1
TOP HOME