Kết quả tìm kiếm cho: ''

Trang chủ » Tìm kiếm

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 16 kênh đầu vào số DI ICP DAS PET-2251 CR

PET-2251 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch and 16-ch DI (RoHS)

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 32 kênh đầu ra số Sink-type ICP DAS PET-2242-32 CR

PET-2242-32 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch and 32-ch Sink-type DO (RoHS)

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 32 kênh đầu ra số Sink-type ICP DAS ET-2242-32 CR

ET-2242-32 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch and 32-ch Sink-type DO (RoHS)

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 16 kênh đầu ra số Sink-type ICP DAS PET-2242 CR

PET-2242 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch and 16-ch Sink-type DO (RoHS)

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu ra tương tự AO ICP DAS PET-2228 CR

PET-2228 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, 8-ch Analog Outputs (RoHS)

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu ra tương tự AO ICP DAS ET-2228 CR

ET-2228 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, 8-ch Analog Outputs (RoHS)

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 4 kênh đầu ra tương tự AO ICP DAS PET-2224 CR

PET-2224 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, 4-ch Analog Outputs (RoHS)

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 4 kênh đầu ra tương tự AO ICP DAS ET-2224 CR

ET-2224 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, 4-ch Analog Outputs (RoHS)

Module 2 cổng PoE Ethernet Modbus TCP 8/16 kênh đầu vào tương tự ICP DAS PET-2217 CR

PET-2217 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, 8/16-ch Analog Input (RoHS)
TOP HOME