PLC S7-1200 | Tổng quan SIMATIC S7-1200 Siemens

Trang chủ » Technology » PLC S7-1200 | Tổng quan SIMATIC S7-1200 Siemens
11/01/2022 Technology 1019 viewed

Bộ điều khiển PLC SIMATIC S7-1200 của Siemens là một sự lựa chọn thông minh cho các giải pháp tự động hóa nhỏ gọn với các tùy chọn mở rộng truyền thông và các chức năng tương thích khác. Chúng có sẵn trong các phiên bản tiêu chuẩn và an toàn, cũng như được thiết kế đặc biệt nhỏ gọn và tiết kiệm không gian.

Siemens cho ra dòng sản phẩm S7-1200 vào năm 2009 để thay thế cho dòng S7-200. So với S7-200 thì S7-1200 có nhiều tính năng nổi trội hơn.

S7-1200 bao gồm một microprocessor, một nguồn cung cấp, được tích hợp sẵn các đầu vào/ra (DI/DO). Cung cấp một số tính năng bảo mật giúp bảo vệ quyền truy cập vào cả CPU và chương trình điều khiển.

S7-1200 cung cấp cổng PROFINET – hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP. Ngoài ra, có thể dùng các module truyền thông mở rộng kết nối bằng RS485 hoặc RS232.

Phần mềm lập trình cho S7-1200 là Step7 Basic – hỗ trợ ba ngôn ngữ lập trình là FBD, LAD và SCL. Phần mềm này được tích hợp trong TIA Portal của Siemens.

 • PLC S7-400 | Tổng quan các dòng SIMATIC S7-400 Siemens
 • PLC S7-300 | Tổng quan các dòng SIMATIC S7-300 Siemens
 • PLC S7-1500 | Tổng quan các dòng SIMATIC S7-1500 Siemens
 • Tổng quan PLC Siemens Logo, S7-200, S7-1200, S7-300, S7-1500, S7-400 Series

CPU PLC S7-1200

Standard CPU S7-1200

SIMATIC S7-1200 CPU 1211C

CPU 1211C
CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7211-1AE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
CPU 1211C DC/DC/Relay 6ES7211-1HE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
CPU 1211C AC/DC/Relay 6ES7211-1BE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
 • Có sẵn 3 biến thể:
  • CPU 1211 DC/DC/DC
  • CPU 1211 DC/DC/Relay
  • CPU 1211 AC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 50 KB work memory và 1 MB Load memory
 • 3 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa 100 kHz
 • Tích hợp I/O: 6 DI và 4 DQ
 • Khả năng mở rộng: 1 signal board (SB)

SIMATIC S7-1200 CPU 1212C

CPU 1212C
CPU 1212 DC/DC/DC 6ES7212-1AE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
CPU 1212 DC/DC/Relay 6ES7212-1HE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
CPU 1212 AC/DC/Relay 6ES7212-1BE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB
 • Có sẵn 3 biến thể:
  • CPU 1212 DC/DC/DC
  • CPU 1212 DC/DC/Relay
  • CPU 1212 AC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 75 KB work memory và 2 MB Load memory
 • 4 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa ( 3 100 kHz và 1 30 kHz)
 • Tích hợp I/O: 8 DI, 6 DQ và 2 AI
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 2 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

SIMATIC S7-1200 CPU 1214C

CPU 1214C
CPU 1214 DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
CPU 1214 DC/DC/Relay 6ES7214-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
CPU 1214 AC/DC/Relay 6ES7214-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
 • Có sẵn 3 biến thể:
  • CPU 1214 DC/DC/DC
  • CPU 1214 DC/DC/Relay
  • CPU 1214 AC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 100 KB work memory và 4 MB Load memory
 • 6 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa ( 3 100 kHz và 3 30 kHz)
 • Tích hợp I/O: 14 DI, 10 DQ và 2 AI
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 8 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

SIMATIC S7-1200 CPU 1215C

CPU 1215C
CPU 1215 DC/DC/DC 6ES7215-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
CPU 1215 DC/DC/Relay 6ES7215-1HG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
CPU 1215 AC/DC/Relay 6ES7215-1BG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
 • Có sẵn 3 biến thể:
  • CPU 1215 DC/DC/DC
  • CPU 1215 DC/DC/Relay
  • CPU 1215 AC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 125 KB work memory và 4 MB Load memory
 • 6 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa ( 3 100 kHz và 3 30 kHz)
 • Tích hợp 2 cổng Ethernet
 • Tích hợp I/O: 14 DI, 10 DQ , 2 AI và 2 AQ
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 8 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

SIMATIC S7-1200 CPU 1217C

CPU 1217C
CPU 1217 DC/DC/DC 6ES7217-1AG40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT ONBOARD I/O: 10 DI 24V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24V DC; 0,5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0- 10V DC, 2 AQ 0- 20MA; POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 150 KB PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
 • Có sẵn: CPU 1217 DC/DC/DC
 • Bộ nhớ: 150 KB work memory và 4 MB Load memory
 • 6 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa 1MHz
 • Tích hợp 2 cổng Ethernet
 • Tích hợp I/O: 14 DI, 10 DQ , 2 AI và 2 AQ
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 8 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

Failsafe CPU S7-1200

Bộ điều khiển PLC SIMATIC S7-1200 an toàn được thiết kế dựa trên CPU S7-1200 tiêu chuẩn và cung cấp các chức năng bổ sung liên quan đến an toàn.

Chúng có thể được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi độ an toàn theo IEC 61508 đến SIL 3 và ISO 13849-1 lên đến PL e.

Các chương trình liên quan đến an toàn được tạo trong TIA Portal. Công cụ lập trình STEP 7 cung cấp các lệnh, hoạt động và các khối cho các chương trình liên quan đến an toàn bằng ngôn ngữ LAD và FBD.

CPU 1212FC

CPU 1212FC
CPU 1212FC DC/DC/DC 6ES7212-1AF40-0XB0SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB
CPU 1212FC DC/DC/Relay 6ES7212-1HF40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB
 • Có sẵn 2 biến thể:
  • CPU 1212FC DC/DC/DC
  • CPU 1212FC DC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 100 KB work memory và 2 MB Load memory
 • 4 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa 100 kHz
 • Tích hợp I/O: 8 DI, 6 DQ và 2 AI
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 2 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

CPU 1214FC

CPU 1214FC
CPU 1214FC DC/DC/DC 6ES7214-1AF40-0XB0SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 125 KB PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
CPU 1214FC DC/DC/Relay 6ES7214-1HF40-0XB0SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 125 KB PROGRAM/DATA MEMORY: 125 KB
 • Có sẵn 2 biến thể:
  • CPU 1214FC DC/DC/DC
  • CPU 1214FC DC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 125 KB work memory và 4 MB Load memory
 • 6 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa 100 kHz
 • Tích hợp I/O: 14 DI, 10 DQ và 2 AI
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 8 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

CPU 1215FC

CPU 1215FC
CPU 1215FC DC/DC/DC 6ES7215-1AF40-0XB0SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO 24V DC 0.5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 150 KB PROGRAM/DATA MEMORY: 150 KB
CPU 1215FC DC/DC/Relay 6ES7215-1HF40-0XB0SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY 150 KB PROGRAM/DATA MEMORY: 150 KB
 • Có sẵn 2 biến thể:
  • CPU 1215FC DC/DC/DC
  • CPU 1215FC DC/DC/Relay
 • Bộ nhớ: 150 KB work memory và 4 MB Load memory
 • 6 bộ đếm xung tốc độ cao với tối đa 100 kHz
 • Tích hợp 2 cổng Ethernet
 • Tích hợp I/O: 14 DI, 10 DQ, 2 AI và 2 AQ
 • Khả năng mở rộng:
  • 1 signal board (SB)
  • 8 signal modules (SM)
  • 3 communication modules (CM)

SIPLUS S7-1200

Các biến thể SIPLUS của S7-1200 được thiết kế đặc biệt dành cho các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Chúng được tinh chỉnh đặc biệt và cung cấp những lợi thế đáng kể:

 • Bảo vệ khỏi tác động trung gian (khí hoạt tính hóa học, sinh học, cơ học và sương muối) và ngưng tụ
 • Độ tin cậy cao trong phạm vi nhiệt độ mở rộng khi khởi động cũng như trong quá trình vận hành
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư, vì không cần bổ sung hệ thống sưởi ấm hoặc làm mát
 • Độ ổn định và hiệu suất hoạt động cao
 • Có thể hoạt động với độ cao lên đến 5000 mét
SIPLUS S7-1200

Trong đó:

Load Memory (Bộ nhớ chương trình)

Sau khi lập trình trên máy tính, chúng ta download xuống PLC thì Load Memory chính là bộ nhớ đầu tiên tiếp nhận đoạn chương trình này. Toàn bộ các dữ liệu chương trình: cấu hình phần cứng, nội dung phần mềm, data block… đều chứa trong bộ nhớ này. Nói cách khác, Load Memory giống như ổ đĩa cứng trên máy tính của chúng ta vậy.

Bộ nhớ Load Memory có thể tích hợp sẵn trong PLC hoặc chứa trong thẻ nhớ. Trên thị trường, các dòng PLC S7-1200 đều có tích hợp sẵn Load memory, vì vậy chúng ta có thể download chương trình xuống PLC mà không cần thẻ nhớ. Tuy nhiên, nếu chương trình chúng ta lập trình khá lớn và nặng thì có thể dùng thẻ nhớ để mở rộng Load memory cho S7-1200.

Các dòng S7-1500 hoặc S7-300 thì khác. Chúng không có bộ nhớ Load memory tích hợp. Vì vậy các dòng PLC này đều phải yêu cầu thẻ nhớ mới có thể hoạt động được.

Work Memory (Bộ nhớ làm việc)

Đúng như tên gọi, tại thời điểm PLC đang chạy, những khối block, vùng dữ liệu mà PLC tác động sẽ được kéo qua Work Memory để làm việc. Các đối tượng khác không cần tới thì vẫn nằm nguyên ở Load memory. Khi làm việc xong thì Work memory sẽ giải phóng các ô nhớ này để chứa các đối tượng khác trong quá trình làm việc tiếp theo. Nói cách khác, Work memory giống như RAM trên máy tính của chúng ta vậy.

Trong PLC, bộ nhớ Work memory lại được chia ra thành 2 phần đó là:

 • Code Work memory: chứa các lệnh thực thi trong Work memory
 • Data Work memory: chứa các block data trong Work memory

Nhưng chúng ta không cần quan tâm 2 phần này lắm vì PLC sẽ tự động chia vùng nhớ Work memory cho phù hợp với tác vụ đang thực hiện. Nó chỉ hữu ích khi chúng ta cần xem thành phần nào đang chiếm nhiều dung lượng để biết mà giảm thiểu tiết kiệm Work memory tương ứng.

Mỗi loại PLC sẽ có bộ nhớ làm việc khác nhau. Dòng càng cao thì bộ nhớ này càng lớn. Và lưu ý là chúng ta không thể mở rộng bộ nhớ này được.

Mô-đun I/O S7-1200 (SM)

Signal Boards (SB)

Signal Board được kết nối trực tiếp với mặt trước của CPU. Chúng thường được sử dụng khi không gian bị hạn chế hoặc nếu chỉ cần thêm một số lượng nhỏ đầu vào/đầu ra.

 • Mỗi CPU S7-1200 có thể mở rộng I/O bởi một Signal Board.
 • Sử dụng Signal Board không làm tăng không gian lắp đặt cần thiết cho bộ điều khiển.
 • I/O có thể mở rộng bao gồm: DI, DO, AI, AO hoặc hỗn hợp.
SB 1221 – Digital Inputs
SB 1221 DI 4 x 5V DC 200 KHz 6ES7221-3AD30-0XB0
SB 1221 DI 4 x 24V DC 200 KHz 6ES7221-3BD30-0XB0
SB 1222 – Digital Outputs
SB 1222 DQ 4 x 5V DC 200 KHz 6ES7222-1AD30-0XB0
SB 1222 DQ 4 x 24V DC 200 KHz 6ES7222-1BD30-0XB0
SB 1223 Digital I/O
SB 1223 DI 2 x 5V DC / DQ 2 x 5 V DC 200 KHz 6ES7223-3AD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24V DC / DQ 2 x 24 V DC  200 KHz 6ES7223-3BD30-0XB0
SB 1223 DI 2 x 24V DC / DQ 2 x 24 V DC 6ES7223-0BD30-0XB0
SB 1231 – Analog inputs
SB 1231 AI  1 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HA30-0XB0
SB 1231 T 1 x 15 Bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QA30-0XB0
SB 1231 RTD 1 x 15 Bit analog input (resistance) 6ES7231- 5PA30-0XB0
SB 1232 – Analog outputs
SB 1232 AQ 1 x 13 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HA30-0XB0

Digital Module

Digital Module cung cấp tùy chọn để mở rộng và sử dụng thêm các DI, DO ngoài các đầu vào / đầu ra số tích hợp hiện có.

 • Có thể sử dụng Digital Module với tất cả các CPU SIMATIC S7-1200 ngoại trừ CPU 1211C
 • Có sẵn các mô-đun với 8, 16 và 32 kênh đầu vào / đầu ra.
 • Cấu hình với TIA Portal cực kỳ đơn giản.
SM 1221 – Digital input modules
SM 1221 DI 8 x 24 V-DC input 6ES7221-1BF32-0XB0
SM 1221 DI 16 x 24 V-DC input 6ES7221-1BH32-0XB0
SM 1222 – Digital output modules
SM 1222 DQ 8 x 24 V-DC output 6ES7222-1BF32-0XB0
SM 1222 DQ 16 x 24 V-DC output 6ES7222-1BH32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 8 x relay output 6ES7222-1HF32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 16 x relay output 6ES7222-1HH32-0XB0
SM 1222 DQ RLY 8 x relay output changeover 6ES7222-1XF32-0XB0
SM 1223 – Digital hybrid modules
SM 1223 DI/DQ 8 x 24 V-DC input / 8 x 24 V-DC-output 6ES7223-1BH32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 16 x 24 V DC input /16 x 24 V DC output 6ES7223-1BL32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 8 x 24 V-DC input / 8 x relay output 6ES7223-1PH32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 16 x 24 V-DC input / 16 x relay output 6ES7223-1PL32-0XB0
SM 1223 DI/DQ 8 x 120/230 V-AC input / 8 x relay output 6ES7223-1QH32-0XB0

Analog Module

Analog Module cung cấp tùy chọn để mở rộng và sử dụng thêm các AI, AO ngoài các đầu vào / đầu ra tương tự tích hợp hiện có.

Có thể sử dụng Analog Module với tất cả các CPU SIMATIC S7-1200 ngoại trừ CPU 1211C.

SM 1231 – Analog input modules
SM 1231 AI 4 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HD32-0XB0
SM 1231 AI 8 x 13 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-4HF32-0XB0
SM 1231 AI 4 x 16 bit analog input (voltage/current) 6ES7231-5ND32-0XB0
SM 1231 AI RTD 4 x 16 bit analog input (resistance) 6ES7231-5PD32-0XB0
SM 1231 AI RTD 8 x 16 bit analog input (resistance) 6ES7231-5PF32-0XB0
SM 1231 AI TC 4 x 16 bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QD32-0XB0
SM 1231 AI TC 8 x 16 bit analog input (thermocouple) 6ES7231-5QF32-0XB0
SM 1232 – Analog output modules
SM 1232 DC 2 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HB32-0XB0
SM 1232 DC 4 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7232-4HD32-0XB0
SM 1234 – Analog hybrid modules
SM 1234 DC/DC 4 x 13 bit analog input / 2 x 14 bit analog output (voltage/current) 6ES7234-4HE32-0XB0
SM 1238 – Energy Meter 480VAC
SM1238 Energy Meter Module for recording in 1- and 3-phase networks
(TN, TT) up to 480 V AC; ampere current: 1 A, 5 A
6ES7238-5XA32-0XB0

Failsafe Digital Module

Failsafe Digital Module cung cấp DI, DO tương ứng với các mô-đun tiêu chuẩn về kích thước của chúng. Chức năng an toàn của chúng được chứng nhận theo EN 61508. Chúng được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến an toàn lên tới SIL 3 theo EN 62061 và PL e theo ISO 13849.

SM 1226 F-DI 16 x 24 VDC 6ES7226-6BA32-0XB0
SM 1226 F-DQ 4 x 24 VDC, 4 x 2A 6ES7226-6DA32-0XB0
SM 1226 F-DQ 2 x Relay, 2 x 5A, 30VDC/250V AC 6ES7226-6RA32-0XB0

Mô-đun đặc biệt S7-1200

 • SM 1281: giám sát tình trạng thành phần phần cứng quan trọng
 • SIM 1274: mô phỏng kênh đầu vào để tiến hành chạy thử nghiệm các chương trình
 • BB 1297 (Battery Board): cấp nguồn cho đồng hồ thời gian thực S7-1200
 • Weighing Module: SIWAREX WP231, WP241 và WP251

Mô-đun truyền thông S7-1200 (CM)

 • RS232/422/485 Module
 • PROFIBUS Module
 • AS-Interface
 • IO-Link Master
 • Telecontrol Module
RS232/422/485 Module
CM 1241 RS232 6ES7241-1AH32-0XB0
CM 1241 RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0
CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0
RF120C RS422 6GT2002-0LA00
PROFIBUS Module
CM 1242-5 DP slave 6GK7242-5DX30-0XE0
CM 1243-5 DP master 6GK7243-5DX30-0XE0
AS-Interface
CM 1243-2 AS-i Master 3RK7243-2AA30-0XB0
SM 1278 IO-Link Master
SM1278 IO-LINK, 4 X IO-LINK MASTER 6ES7278-4BD32-0XB0
Telecontrol Module
CP 1242-7 GPRS 6GK7242-7KX31-0XE0
CP 1243-1 6GK7243-1BX30-0XE0
CP 1243-7 LTE (European frequency range) 6GK7243-7KX30-0XE0
CP 1243-7 LTE (American frequency range) 6GK7243-7SX30-0XE0
CP 1243-8 IRC (Industrial Remote Communication) 6GK7243-8RX30-0XE0

Trên đây, ICP DAS đã tổng hợp những thông tin cần thiết về SIMATIC S7-1200 của Siemens. Hy vọng rằng, với những chia sẻ phía trên sẽ giúp ích cho các bạn đang tìm hiểu, học tập hay làm việc với PLC S7-1200. Xin cảm ơn!

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME