Tuy nhiên, phần lớn mọi người chỉ mới nhìn thấy phần bề nổi của nó với vai trò là khách hàng trên nền tảng đó. Phần chìm của tảng băng chính là quá trình xây dựng nền tảng và mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi của nhà phát triển nền tảng và những đơn vị hợp tác hoạt động trên đó :

  • Giảm chi phí giao dịch – nhấn mạnh mọi mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng, ví dụ như Uber có chi phí cực thấp trong việc kết nối chủ sở hữu tài sản (tài xế) với những người muốn truy cập, khi họ muốn (hành khách). Điều này cho phép khối lượng rất lớn những gì có thể là ‘trao đổi giá trị’ rất nhỏ
  • Mô hình kinh doanh không có  cản – loại bỏ thời gian, chi phí và độ mờ đục, tăng cường tự động hóa và giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô dễ dàng hơn
  • Hiệu ứng mạng – phát triển một hệ sinh thái tạo ra loại tương tác phù hợp. Điều này làm tăng giá trị trên mỗi giao dịch và quay trở lại quy mô khi nhiều bên kết nối và thêm các khả năng vào nền tảng, tạo ra nhiều hiệu ứng mạng hơn
  • Thị trường luôn có hai mặt – thay thế chuỗi giá trị tuyến tính cố định, các nền tảng tạo điều kiện tạo giá trị cho cả hai bên (khách hàng và nhà cung cấp), vượt qua các silo của ngành và cho phép phân bổ
  • Kết quả – chuyển đổi từ thị trường sản phẩm cạnh tranh sang các dịch vụ phù hợp và khác biệt và cuối cùng là kết quả – kết hợp các khả năng của hệ sinh thái đối tác rộng hơn để đáp ứng toàn bộ khách hàng với trải nghiệm người dùng đẳng cấp thế giới. Suy nghĩ ít hơn về ‘điện thoại di động’ và nhiều hơn ‘sở hữu ngôi nhà’
  • Insight – một phần quan trọng của mô hình kinh doanh nền tảng là thu thập, phân tích và trao đổi lượng dữ liệu khổng lồ, có thể được khai thác để mang lại thông tin chi tiết và đổi mới các dịch vụ mới
  • Tiếp cận và quản trị – tăng trưởng là tăng cường khả năng truy cập thông qua một hệ thống phần thưởng công bằng để nhanh chóng mở rộng hiệu ứng mạng nhưng kiểm soát các hoạt động trên nền tảng sẽ phá hủy giá trị
  • API mở và tiêu chuẩn hóa là cốt lõi – hầu hết các nền tảng thanh toán điện tử và thương mại điện tử đều sử dụng API mở để khuyến khích truy cập (hiệu ứng mạng), đổi mới và mở rộng dịch vụ sang các thị trường song song