Giải pháp IIoT Cloud, IIoT Communication Server của ICP DAS

Trang chủ » Digital Transformation » Giải pháp IIoT Cloud, IIoT Communication Server của ICP DAS
18/03/2020 Digital Transformation 1290 viewed

Giới thiệu IIoT Communication Server:  UA Series

IIoT Cloud Solution - UA Broucher

Kết nối CNTT với OT, Tích hợp các ứng dụng web và đám mây

Giải pháp IIoT Cloud của ICP DAS cung cấp UA Series của IIoT Communication Server để nâng cấp các thiết bị mặt trước lên Cloud, kết nối CNTT với OT, liên kết các ứng dụng đám mây và web và tích hợp đám mây trên nền tảngInternet of Things (IoT). Giải pháp này có thể cải thiện hiệu suất hệ thống và nâng cao khả năng cạnh tranh IIoT toàn cầu của hệ thống.

 • OPC UA tích hợp, tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp

Kết nối OT với CNTT để tích hợp các thiết bị với Đám mây.

 • MQTT tích hợp, công nghệ truyền tải IoT tích cực

Tăng tốc trao đổi dữ liệu và tối ưu hóa tài nguyên mạng.

 • Hỗ trợ bộ ghi dữ liệu

Lưu dữ liệu l / O trực tiếp vào tệp nhật ký CSV cục bộ hoặc cơ sở dữ liệu từ xa.

 • Hỗ trợ IFTTT, để kiểm soát logic trên đám mây

Gửi thông báo sự kiện thiết bị đến LINE, Twitter, Mail, v.v. hơn 500 ứng dụng.

 • Hỗ trợ giao thức Modbus

Kết nối các mô đun I/O từ xa Modbus TCP / RTU / ASCII.

 • Hỗ trợ giao thức EtherNet / IP

Kết nối các mô đun I/O từ xa EtherNet/ IP của EIP-2000 của ICP DAS.

 • Hỗ trợ nền tảng đám mây

Kết nối với Amazon AWS, Microsoft Azure hoặc các nền tảng IoT Cloud khác để gửi dữ liệu I / O.

Kiến Trúc Hệ Thống

Tích hợp công nghệ IT

Technology:
OPC UA Tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp.
MQTT Công nghệ truyền dẫn IoT Active
Data Logger Dữ liệu I / O lưu trực tiếp vào tệp LOG cục bộ hoặc Cơ sở dữ liệu từ xa.   
IFTT Điều khiển Logic trên đám mây (IF This Then That).
Cloud Công nghệ kết nối đám mây IIoT.OT Integration Technology

Tích hợp công nghệ OT

Technology
OPC UA Tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp mới.
MQTT Công nghệ truyền dẫn IoT Active
Modbus Một giao thức được sử dụng rộng rãi trong Hệ thống tự động hóa công nghiệp.
EtherNet/IP Giao thức Ethernet công nghiệp, dựa trên giao thức TCP / IP và tương thích với hệ thống mạng của nhà máy và doanh nghiệp.

Tính năng

 • Dịch vụ máy chủ OPC UA tích hợp

Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62541. Cung cấp các chức năng của Active Transmission, Mã hóa bảo mật (SSL / TLS), Xác thực người dùng (X.509 Certificates/Account password), Phát hiện và khôi phục lỗi truyền thông, v.v. để kết nối SCADA hoặc OPC UA Clients. Cho phép tối đa 8000 thẻ OPC UA và tối đa 20 phiên cho kết nối OPC UA Client.

UA feature: Built-in OPC UA Server Service

 • Tích hợp dịch vụ MQTT

tuân thủ giao thức MQTT V.3.1.1. Cung cấp các chức năng của IoT Active M2M Transmission, QoS Quality Service, Retain Mechanism, Identity Verification, Encryption, Last Will, MQTT Client Drivers, v.v… Nhà môi giới có thể kết nối tới 400 khách hàng MQTT.

UA Feature: Built-in MQTT Broker Service

 • Lưu dữ liệu I / O trực tiếp vào cơ sở dữ liệu từ xa & tệp nhật ký phía Local

Sê-ri UA có thể thu thập trạng thái I / O của thiết bị và sau đó lưu trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu SQL từ xa. Sê-ri UA cũng có thể lưu dữ liệu I / O vào tệp nhật ký CSV ở phía cục bộ. Hơn nữa, người dùng có thể đặt khoảng thời gian mà tệp CSV để tạo và phân chia ở phía Local.

UA Feature: Save I/O Data Directly into Remote Database & Local Side LOG File 

 • Hỗ trợ điều khiển logic IFTTT để gửi tin nhắn sự kiện tới LINE, FB … Apps

UA có thể kết hợp các chức năng nền tảng đám mây IFTTT và gửi tin nhắn qua 460 ứng dụng web (như Line, Twitter, v.v.) khi các sự kiện đặc biệt xảy ra. Thay đổi I / O của thiết bị có thể được đặt để kích hoạt sự kiện của dịch vụ đám mây IFTTT và điều khiển logic IFTTT (If This, Then That) sẽ ngay lập tức cho phép Dịch vụ web được đặt trước (như LINE) gửi tin nhắn đến một người dùng hoặc nhóm để xử lý sự kiện ngay lập tức.

UA Feature: Support Logic Control IFTTT To Send Event Messages To LINE, FB... APPs

 • Hỗ trợ các mô-đun Ethernet và truyền thông nối tiếp
  • Ethernet: UA hỗ trợ các mô đun Modbus TCP, MQTT và ICP DAS EtherNet / IP
  • Serial: UA hỗ trợ các mô-đun Modbus RTU / ASCII (3 cổng nối tiếp)
  • Giao diện người dùng web UA: người dùng có thể nhanh chóng thiết lập các mô-đun và hiển thị trạng thái I / O thời gian thực.
  • Tối đa các mô-đun được hỗ trợ bởi mỗi kết nối:

table pic of Support Ethernet and Serial Communication Modules

 • Cung cấp Wizard Web UI để dễ dàng thiết lập từng bước

Cung cấp nhiều mục để cài đặt ommunication Conversion, Azure Connecting, Local Data Logger, Remote Database, Function Configuration, PID Operation, Condition Trigger the APP Message Notification (Line, Twitter…) và sẽ nhiều hơn nữa. Nó sẽ giúp người dùng thiết lập các dự án dễ dàng và nhanh chóng.

pic Setp box

 • Hỗ trợ kết nối nền tảng đám mây IoT

UA có thể chủ động kết nối với Amazon AWS, IBM Bluemix, Microsoft Azure hoặc các nền tảng IoT Cloud khác để gửi qua dữ liệu I / O.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME