Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tổng quan thiết bị truyền thông công nghiêp M2M (Machine to Machine)

Tổng quan thiết bị truyền thông công nghiêp M2M (Machine to Machine)

13/06/2019 11541 viewed
2.9 (58.59%) 555 votes

ICP DAS, được thành lập vào năm 1993, tập trung vào đổi mới và cải tiến công nghệ tự động hóa công nghiệp. Với sự phổ biến rộng rãi của Internet và sự mở rộng của hộ gia đình và các lĩnh vực giải trí, nó trở thành một xu hướng để tích hợp thu thập dữ liệu, điều khiển công nghiệp và truyền thông thành một hệ thống hoàn chỉnh. Hệ thống điều khiển nhúng cũng trở thành tâm điểm của nghiên cứu và ứng dụng.

Trong những năm gần đây, ICP DAS cũng tập trung phát triển các sản phẩm liên quan đến công nghệ M2M (Machine to Machine) bao gồm cả dòng sản phẩm bảo trì từ xa và không dây GSM / GPRS / ZigBee / Wifi. Nhiệm vụ của những sản phẩm đáng tin cậy này là cung cấp giải pháp tốt hơn để giảm chi phí lao động và duy trì hệ thống linh hoạt hơn.

Tổng quan

Truyền thông giữa Máy với Máy, Di động, con Người là một khái niệm kinh doanh mới, ra đời từ công nghệ đo từ xa ban đầu, được sử dụng để truyền tự động, bảo trì từ xa và đo lường dữ liệu từ các nguồn từ xa bằng dây, sóng vô tuyến hoặc các phương tiện khác. Nó làm cho thông điệp có thể trao đổi giữa các thiết bị máy móc, con người và chính hệ thống điều khiển.

Dựa trên những điều trên, ICP DAS đã phát triển các sản phẩm và nền tảng truyền thông M2M mạnh mẽ có thể nhanh chóng được trang bị cho các giải pháp M2M này bao gồm các giải pháp bảo trì từ xa và không dây GPRS / GSM.

Các tính năng

 • Các giải pháp đầy đủ cho ứng dụng M2M bao gồm GPRS / GSM / ZigBee / Wi-Fi / Bluetooth không dây và các giải pháp bảo trì từ xa
 • Không cần phải xây dựng mạng đường dây cố định tốn kém và tiết kiệm đáng kể chi phí trên mạng GPRS / GSM / ZigBee / Wi-Fi / Bluetooth
 • Giao tiếp đáng tin cậy với bất kỳ thiết bị từ xa nào trong thời gian thực.
 • Giải pháp không dây GPRS / GSM / Wi-Fi / Bluetooth cung cấp giải pháp giám sát tài sản hoàn chỉnh giúp giảm chi phí, tăng doanh thu và cải thiện dịch vụ khách hàng
 • Các giải pháp bảo trì từ xa, chẩn đoán từ xa và giám sát từ xa
 • InduSoft, EZ data logger and OPC server có thể được tích hợp với các giải pháp M2M

Các ứng dụng

 • Digital Signage
 • Energy Management
 • Temperature Monitoring
 • Security & Access Control
 • HVAC & Refrigeration
 • Environmental Monitoring
 • Industrial Equipment
 • Gaming Machine
 • Home Security
 • Escalators & Elevators
 • Remote maintenance

Lộ trình sản phẩm

Chia sẻ:
TOP HOME