Trang chủ » Remote I/O Module and Unit » Module RS-485 DCON & Modbus RTU 1 kênh đầu vào tương tự+2 kênh DO+1 kênh DI ICP DAS M-7011D-G

Module RS-485 DCON & Modbus RTU 1 kênh đầu vào tương tự+2 kênh DO+1 kênh DI ICP DAS M-7011D-G

1-ch Thermocouple Input Module with LED Display

Chia sẻ:
Model: M-7011D-G
Views: 1661
Dòng mô-đun I-7011 có đầu vào dòng điện và điện áp, cũng như đầu vào cặp nhiệt điện. Mô-đun này cung cấp Đầu vào tương tự 1 kênh, Đầu vào kỹ thuật số 1 kênh có chức năng như bộ đếm sự kiện 50 Hz và Đầu ra kỹ thuật số 2 kênh có thể được sử dụng làm báo động cao / thấp. Mô-đun này cũng có tính năng phát hiện dây mở cho đầu vào cặp nhiệt điện và cách ly trong mô-đun 3000 VDC. M-7011 hỗ trợ cả giao thức Modbus RTU và DCON, có thể được cấu hình thông qua phần mềm và tất cả các thông số kỹ thuật phần cứng giống như I-7011. I-7011P cung cấp hỗ trợ cho hai loại cặp nhiệt điện bổ sung là L và M.
  • Tự động hóa nhà máy
  • Máy tự động
  • Bảo trì từ xa
  • Chẩn đoán từ xa
  • Kiểm tra trang thiết bị
Models I-7011 I-7011P M-7011
I-7011D I-7011PD M-7011D
Analog Input
Channels 1
Wiring Differential
Sensor Types Thermocouple J, K, T, E, R, S, B, N, C J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M J, K, T, E, R, S, B, N, C
Voltage ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V
Current ±20 mA (requires optional external 125 Ω resistor)
Resolution 16-bit
Accuracy 0.1% of FSR
Sampling Rate 10 Hz (Total)
Input Impedance > 400 kΩ
Common Voltage Protection ±5 VDC
Individual Channel Configuration
Overvoltage Protection ±5 VDC
Open Wire Detection
(for thermocouple only)
Yes
Temperature Output Consistency
Stable Temperature Output in the Field
Digital Input
Channels 1
Contact Dry
Sink/Source (NPN/PNP) Source
ON Voltage Level Close to GND
OFF Voltage Level Open
Counter Yes
Input Impedance 3 kΩ
Overvoltage Protection ±30 VDC
Digital Output
Channels 2
Type Open Collector
Sink/Source (NPN/PNP) Sink
Load Voltage +3.5 ~ +30 VDC
Max. Load Current 30 mA/Channel
Power-on Value Yes
Safe Value Yes
Models I-7011 I-7011P M-7011
I-7011D I-7011PD M-7011D
Communication
Interface RS-485
Bias Resistor No (Usually supplied by the RS-485 Master. Alternatively, add a tM-SG4 or SG-785.)
Format N, 8, 1
Baud Rate 1200 to 115200 bps
Protocol DCON Modbus RTU, DCON
Dual Watchdog Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable)
LED Indicator/Display
System LED Indicator Yes, 1 as Power/Communication Indicator
I/O LED Indicator
7-Segment LED Display
Yes
Isolation
Intra-Module Isolation, Field-to-Logic 3000 VDC
EMS Protection
ESD (IEC 61000-4-2) ±2 kV Contact for each Terminal
EFT (IEC 61000-4-4) ±4 kV to Power Line
Surge (IEC 61000-4-5) ±0.5 kV for Power Line
Power
Reverse Polarity Protection Yes
Input Range +10 ~ +30 VDC
Consumption 0.9 W
1.5 W
Mechanical
Dimensions (L x W x H) 123 mm x 72 mm x 35 mm
Installation DIN-Rail or Wall Mounting
Environment
Operating Temperature -25 to +75°C
Storage Temperature -40 to +85°C
Humidity 10 to 95% RH, Non-condensing
M-7011D-G     CR 1-ch Thermocouple Input Module with LED Display using DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
tM-7520U CR RS-232 to RS-485 converter (RoHS)
tM-7561 CR USB to RS-485 converter (RoHS)
tM-SG4 CR RS-485 Pull-high/Pull-low and Termination Resistor Module (RoHS)
I-7514U CR 4-channel RS-485 Hub (RoHS)
SG-770 CR 7 channel differential or 14 channel single-ended surge protector (RoHS)
SG-3000 Series Signal Conditioning Modules for Thermocouple, RTD, DC Voltage, DC Current and Power Input Transformers
TOP HOME