Giới thiệu IoT Framework cho các nhà quản lý sản phẩm IoT

Trang chủ » Technology » Giới thiệu IoT Framework cho các nhà quản lý sản phẩm IoT
19/03/2022 Technology 170 viewed

IoT Framework cho các nhà quản lý sản phẩm IoT

Trong bài đăng này, Chúng tôi trình bày một IoT Framework để giúp các Product Manager giải quyết sự phức tạp của các sản phẩm IoT. Khung Framework này cung cấp một cấu trúc dễ theo dõi để khám phá các yêu cầu ở mỗi lớp của ngăn xếp IoT, bao gồm các quyết định kinh doanh, quyết định kỹ thuật, v.v.

Quản lý sản phẩm cho một sản phẩm IoT có thể rất khó khăn và khó hiểu, ngay cả đối với những Quản lý sản phẩm dày dạn kinh nghiệm nhất. Đó là bởi vì các sản phẩm IoT phức tạp hơn sản phẩm trung bình của bạn vì bạn cần xem xét sự phức tạp của năm lớp công nghệ: phần cứng thiết bị, phần mềm thiết bị, truyền thông, nền tảng đám mây và ứng dụng đám mây.

Bạn không chỉ cần đưa ra các quyết định kinh doanh và kỹ thuật quan trọng ở mỗi lớp trong số năm lớp này, mà bạn cần đảm bảo vô số quyết định này phù hợp với chiến lược tổng thể của bạn và nhất quán trên cả năm lớp. Điều này làm tăng độ khó của việc quản lý một sản phẩm IoT theo cấp số nhân.

Để giúp các Product Manager giải quyết sự phức tạp này, Daniel Elizalde đã phát triển một Khung Framework mà Daniel Elizaldegọi là Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework .

IoT Framework này cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để tạo ra một chiến lược sản phẩm IoT mạnh mẽ. Ý Chúng tôi là, chiến lược này là tất cả về việc đưa ra quyết định. Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework giúp bạn hiểu các lĩnh vực mà bạn cần đưa ra quyết định và đảm bảo tính nhất quán trong tất cả các quyết định chiến lược của bạn.

IoT Framework của Daniel Elizalde sẽ giúp bạn sớm khám phá ra những cạm bẫy trước khi bạn đầu tư thời gian và tiền bạc sai hướng vào sản phẩm của mình.Để bắt đầu với Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework , chúng ta hãy xem năm lớp của IoT Technolgy Stack.

5 lớp của ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT

Thách thức lớn nhất của việc quản lý một giải pháp IoT là có năm lớp trong ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT và các quyết định cần được đưa ra ở mỗi lớp.

Để mọi thứ theo quan điểm, một ứng dụng SaaS chỉ bao gồm hai lớp ở phía bên phải: Nền tảng đám mây và Ứng dụng đám mây. Chỉ riêng hai lớp đó thường là đủ để giữ bất kỳ Product Manager nào của họ. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng việc thêm ba lớp bổ sung trở nên phức tạp hơn theo cấp số nhân vì bạn phải đưa ra quyết định ở mỗi lớp này đảm bảo quyết định của bạn nhất quán trên cả năm lớp.

Là một Product Manager IoT, có thể rất khó khăn khi biết bắt đầu từ đâu hoặc cách tổ chức suy nghĩ của bạn. Một trong những phần khó nhất là biết bạn nên hỏi câu hỏi nào.

IoT Framework dành cho người quản lý sản phẩm

Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework cung cấp cho bạn cách tiếp cận có cấu trúc để khám phá các câu hỏi bạn cần hỏi và điều hướng giữa các bộ phận khác nhau để đưa ra quyết định tốt nhất cho sản phẩm của bạn. Hãy coi nó như một bản đồ để giúp bạn khám phá tất cả những cân nhắc cần thiết khi bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh IoT, lộ trình, công việc tồn đọng, v.v.

Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework tập trung vào sáu Lĩnh vực Quyết định chính mà bạn cần xem xét cho bất kỳ sản phẩm IoT nào. Các lĩnh vực này là:

 1. Trải nghiệm người dùng (UX)
 2. Dữ liệu
 3. Kinh doanh
 4. Công nghệ
 5. Security

Tiêu chuẩn & Quy định

Mỗi Lớp công nghệ này phải được đánh giá ở mỗi lớp của ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT. Bạn sẽ bắt đầu với UX và làm việc với các nhóm của mình để khám phá điều gì tạo nên trải nghiệm người dùng tuyệt vời ở lớp Phần cứng thiết bị, sau đó ở lớp Phần mềm thiết bị, v.v.

Sau đó, bạn có thể chuyển đến Lớp công nghệ Dữ liệu và khám phá Các cân nhắc về Dữ liệu cho Phần cứng thiết bị, Cân nhắc Dữ liệu cho Phần mềm Thiết bị của bạn, v.v.

Sau khi hoàn tất với Lớp công nghệ dữ liệu của IoT Framework , bạn có thể chuyển sang Lớp công nghệ kinh doanh. Bạn có được ý tưởng. Tiếp tục qua framework từ trái sang phải và từ trên xuống dưới cho đến khi bạn bao phủ tất cả các khu vực.

Chúng tôi biết điều này nghe có vẻ như rất nhiều việc, và đúng như vậy. Nhưng tin Chúng tôi đi, bạn sẽ rất vui vì đã dành thời gian suy nghĩ về tác động của tất cả các Lớp công nghệ trong toàn bộ nền tảng IoT trước khi bắt đầu xây dựng bất cứ thứ gì.

Đó là cách bạn sẽ tạo ra một chiến lược sản phẩm nhất quán và tìm hiểu về tất cả những lỗ hổng cần cải thiện thêm.

Mỗi vòng tròn trong Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework là một cơ hội để sử dụng các công cụ Quản lý sản phẩm để đưa ra quyết định và phát hiện ra các lỗ hổng — các công cụ như nghiên cứu thị trường, nghiên cứu thiết kế, phát triển khách hàng, ưu tiên, Lean, NPI, v.v. Khung Framework này không thay thế cho bất kỳ những, cái đó. Ngược lại, nó cung cấp cho bạn bản đồ và cấu trúc cho quá trình khám phá của bạn.

Các lĩnh vực quyết định của IoT Decision Framework

Điều rất quan trọng là phải thực hiện theo thứ tự IoT Framework . Mỗi Lớp công nghệ được tổ chức để thông tin bạn thu thập trong một khu vực sẽ thông báo cho khu vực tiếp theo. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với Lớp công nghệ UX vì mục tiêu của bạn là hiểu nhu cầu của người dùng trước và sau đó chuyển sang các Lớp công nghệ khác.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng Lớp công nghệ của IoT Framework .

1. Lớp công nghệ Trải nghiệm người dùng (UX)

Trong lĩnh vực này, bạn cần hiểu người dùng của mình là ai, nhu cầu của họ là gì và điều gì sẽ tạo nên trải nghiệm tuyệt vời ở mỗi lớp của ngăn xếp. Đừng lo lắng về các chi tiết kỹ thuật tại thời điểm này. Chỉ nghĩ về những gì người này muốn, không phải cách bạn sẽ cung cấp nó.

Ngoài ra, bạn sẽ muốn xem xét nhu cầu của người dùng thứ cấp, như nhóm Điều hành hạm đội nội bộ, đối tác nhà phát triển, nhóm bán hàng, người cài đặt, v.v.

2. Lớp công nghệ xử lý Dữ liệu

Mục tiêu của Lớp công nghệ Dữ liệu là giúp bạn xác định Chiến lược Dữ liệu tổng thể của mình. Tóm lại, bạn cần quyết định cách dữ liệu sẽ chảy qua ngăn xếp để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Ví dụ, thiết bị của bạn cần tạo ra loại dữ liệu nào? Bao nhiêu dữ liệu nên được truyền lên đám mây và tần suất? Bạn cần thực hiện phân tích ở rìa, trên đám mây hay cả hai?

Chiến lược dữ liệu của bạn là gì?

Vào cuối ngày, một sản phẩm IoT không khác gì bất kỳ sản phẩm nào khác trong tâm trí khách hàng. Nó hoặc mang lại giá trị hoặc nó không. Nó có thể giải quyết công việc được thuê để làm hoặc không.

Tại sao tôi nói với bạn điều này ? Bởi vì một trong những thách thức lớn nhất mà các công ty phải đối mặt khi xây dựng các sản phẩm IoT là có chiến lược dữ liệu — một kế hoạch về cách bạn sẽ thu được giá trị từ dữ liệu của mình. Một cách để cung cấp thông tin chi tiết chứ không phải dữ liệu.

Chiến lược dữ liệu vượt ra ngoài việc thu thập và quản lý dữ liệu. Nó bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu cuối cùng mà bạn muốn đạt được với sản phẩm của mình và sau đó đi dạo trên Ngăn xếp Công nghệ IoT để hiểu dữ liệu nào bạn cần thu thập, lưu trữ, phân tích và chuyển ở mỗi lớp của ngăn xếp.

3. Lĩnh vực Quyết định Kinh doanh

Mục tiêu của Lớp công nghệ Kinh doanh là giúp bạn xác định liệu ý tưởng sản phẩm của bạn có tiềm năng tài chính hay không. Nói cách khác, bạn sẽ có thể kiếm tiền?

Dựa trên các quyết định của người dùng và dữ liệu bạn đã đưa ra trong các lĩnh vực quyết định trước đó, bây giờ bạn có thể bắt đầu đưa ra các quyết định kinh doanh sẽ đưa vào kế hoạch kinh doanh và dự kiến ​​tài chính của bạn.

Ví dụ: bạn sẽ cần quyết định mô hình kinh doanh tổng thể của mình và lớp nào của ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT mà bạn sẽ kiếm tiền, cũng như hiểu chi phí cung cấp dịch vụ của bạn ở mỗi lớp của ngăn xếp. Bạn cũng sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như xây dựng hay mua từng lớp của ngăn xếp và có mở các API hay không.

4. Khu vực Ra Quyết định Công nghệ

Dựa trên các quyết định bạn đã thực hiện trong tất cả các lĩnh vực trước đó, đã đến lúc làm việc với nhóm Công nghệ của bạn để quyết định công nghệ nào là cần thiết ở mỗi lớp để đưa ra giải pháp cuối cùng. Chìa khóa ở đây không phải là tự mình lựa chọn công nghệ mà là cung cấp cho nhóm Kỹ sư của bạn thông tin và yêu cầu mà họ cần để lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tốt nhất.

Cùng với Kỹ thuật, bạn sẽ xác định cảm biến, phần cứng thiết bị và phần mềm thiết bị nào là cần thiết. Bạn sẽ thiết kế một cấu trúc liên lạc và quyết định các giao thức truyền thông.

Bạn sẽ làm việc với nhóm của mình để chọn nền tảng đám mây dựa trên nhu cầu dữ liệu và yêu cầu về hiệu suất. Và bạn sẽ quyết định các yếu tố hình thức của các ứng dụng đám mây phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng.

5. Lớp công nghệ An ninh mạng

Khi bạn đã làm việc với các nhóm của mình để chọn công nghệ triển khai, đã đến lúc quyết định cách bảo mật từng lớp của ngăn xếp.

Mục tiêu của Lớp công nghệ Bảo mật là giúp bạn suy nghĩ về cách mỗi lớp có thể bị xâm phạm và cách ứng phó khi thiết bị của bạn bị tấn công. Bạn cũng sẽ cần quyết định xem bạn sẽ triển khai thử nghiệm bảo mật trong nhà hay với nhà cung cấp và cách Security sản phẩm của bạn không bị tấn công từ bên trong công ty của bạn (bởi nhân viên hoặc khách không mong muốn).

6. Lớp công nghệ Tiêu chuẩn & Quy định

Trong giai đoạn cuối cùng của IoT Framework của Chúng tôi , bạn sẽ xác định các tiêu chuẩn và quy định sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn ở mỗi lớp của ngăn xếp, dựa trên loại sản phẩm, khách hàng và ngành của bạn.

Ví dụ: ngành của bạn có định dạng dữ liệu tiêu chuẩn hoặc giao thức truyền thông sẽ cho phép sản phẩm của bạn kết nối với các thiết bị khác không? Khách hàng của bạn có yêu cầu bạn đáp ứng các yêu cầu nhất định về an toàn thiết bị hoặc bảo mật đám mây không? Sản phẩm của bạn phải tuân thủ luật nào ở mỗi lớp?

Lặp lại và phát triển liên tục

Có rất nhiều quyết định mà bạn sẽ cần phải thực hiện trong suốt vòng đời của sản phẩm. Bạn không thể mong đợi để có được tất cả chúng ngay trong lần vượt qua đầu tiên. Do đó, điều quan trọng là bạn phải lặp lại nhiều lần trong suốt Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework để đảm bảo rằng bạn tìm thấy sự cân bằng trên tất cả các lĩnh vực.

Các lựa chọn bạn thực hiện trong mỗi Lớp công nghệ và lớp ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT sẽ ảnh hưởng đến tất cả các Lớp công nghệ khác và các lớp ngăn xếp. Bạn sẽ cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong framework trước khi đạt được giải pháp phù hợp với tất cả các lĩnh vực và đã xem xét tất cả các lỗ hổng.

Ví dụ: giả sử trong Lớp công nghệ dữ liệu, bạn quyết định rằng lý tưởng nhất là sản phẩm của bạn sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực cho người dùng của bạn. Trong khu vực Kinh doanh, bạn phác thảo chi phí cung cấp phần cứng thiết bị, phần mềm thiết bị và nền tảng đám mây có thể xử lý dữ liệu thời gian thực. Và đó là lúc bạn nhận ra việc cung cấp dịch vụ này sẽ có giá cao hơn những gì khách hàng của bạn sẵn sàng trả.

Vì vậy, bạn quay lại và quyết định rằng việc nhận dữ liệu một lần mỗi phút sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Sau đó, bạn làm việc qua các Lớp công nghệ UX, Kinh doanh và Công nghệ một lần nữa để đưa ra tất cả các quyết định của bạn nhất quán với phương pháp mới mỗi phút một lần.

Một sản phẩm IoT không chỉ là một hệ thống hơn là một sản phẩm độc lập. Mọi thứ được kết nối với nhau. Bằng cách sử dụng Khung Framework này, bạn có thể đảm bảo rằng các quyết định bạn đưa ra trên tất cả các lớp là nhất quán.

Cách tận dụng tối đa IoT Decision Framework

Khi nào sử dụng IoT Framework này ?

Bạn nên sử dụng IoT Framework này sau khi bạn đã hoàn thành công việc sản phẩm sơ bộ, bao gồm xác định đối tượng mục tiêu, chi tiết đề xuất giá trị của bạn, phân tích đối thủ cạnh tranh và ước tính cơ hội doanh thu.

Khi bạn có ý tưởng vững chắc về cách một sản phẩm IoT có thể tăng giá trị cho cả công ty và khách hàng của bạn, thì bạn có thể sử dụng IoT Framework này để hướng dẫn bạn các quyết định bạn sẽ cần thực hiện ở mỗi lớp của ngăn xếp công nghệ – Technology Stack IoT để hỗ trợ mục tiêu tổng thể của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng IoT Decision Framework khi bạn:

 • Tạo kế hoạch kinh doanh của bạn
 • Xác định MVP của bạn
 • Xây dựng và quản lý lộ trình của bạn
 • Xác định các tính năng mới
 • Xem xét phần mở rộng dòng sản phẩm
 • Đánh giá quan hệ đối tác tiềm năng
 • Phân tích rủi ro của việc thay đổi bất kỳ khu vực nào của hệ thống công nghệ

Làm việc nhóm

Product Manager chịu trách nhiệm về việc có một chiến lược sản phẩm mạnh mẽ và nhất quán. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên đưa ra quyết định của mình một cách cô lập. IoT Framework này mang đến cho bạn cơ hội cộng tác với các bộ phận khác nhau để phát triển sự hiểu biết chung về sản phẩm sẽ như thế nào.

Bắt đầu bằng cách xác định những người cần tham gia vào việc tạo chiến lược sản phẩm của bạn. Dẫn dắt các hội thảo về chiến lược để đảm bảo mọi người đều phù hợp; tổ chức các buổi làm việc với nhiều bộ phận khác nhau (UX, Kỹ thuật, Tài chính, v.v.) để thu thập thông tin, đặt câu hỏi cho framework và thảo luận về các lựa chọn cũng như nhận phản hồi từ các bên liên quan và giám đốc điều hành.

Kết quả sẽ là một chiến lược mạnh mẽ, nhất quán hơn và mức độ hỗ trợ sâu hơn từ các đồng nghiệp và giám đốc điều hành của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

IoT Framework này được thiết kế cho các sản phẩm IoT tiêu dùng hay IoT công nghiệp?

Khung Framework này có thể được sử dụng cả với các sản phẩm IoT tiêu dùng và các sản phẩm IoT công nghiệp. Đúng là các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có các kết quả khác nhau, các quy trình khác nhau và các hệ sinh thái khác nhau. Mặc dù quá trình tạo ra các sản phẩm đó khác nhau, nhưng quá trình tạo ra chiến lược sản phẩm IoT là giống nhau.

Có thể sử dụng IoT Decision Framework này để phát triển sản phẩm IoT không?

Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework được thiết kế để giúp bạn lập chiến lược sản phẩm, không phải để phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, chiến lược thông báo quá trình phát triển của bạn, vì vậy bạn cần hiểu thông tin mà Khung Framework cung cấp cho bạn trước khi bạn bắt đầu phát triển bất kỳ.

Nếu bạn hoàn thành từng thành phần của Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework , nhóm của bạn sẽ có định hướng tốt hơn cho sản phẩm của bạn; quá trình phát triển sản phẩm của bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều và bạn sẽ cung cấp sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và ít lãng phí nỗ lực phát triển hơn.

Mất bao lâu để hoàn thành tất cả các lĩnh vực của IoT Decision Framework ?

Nếu bạn đã có tất cả thông tin, có thể mất ít nhất một giờ để xem qua framework . Ví dụ: nếu bạn biết đối tượng mục tiêu của mình là ai, đã xác định được tất cả người dùng của bạn và tạo tất cả cá tính của họ, thì việc vượt qua Lớp công nghệ UX sẽ thật dễ dàng.

Điều này cũng đúng cho tất cả các Vùng Quyết định khác. Nếu bạn không có thông tin, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành framework vì bạn phải hoàn thành một số nghiên cứu. Đó là một trong những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng framework : Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework có thể giúp bạn hiểu nơi bạn cần tiến hành nghiên cứu.

Theo một cách nào đó, nó sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình cho nhóm sản phẩm của bạn về những hoạt động nghiên cứu nào bạn cần xác định, nơi bạn cần mua từ các bên liên quan nội bộ, các lĩnh vực bạn cần thảo luận với kỹ thuật, cách tiếp cận bảo mật và cách tham gia vào nhóm chính sách của bạn.

Nó không phải là bạn mất bao lâu để hoàn thành chính framework. Đó là việc hiểu tất cả các câu hỏi bạn cần đặt ra và cách tạo ra một chiến lược sản phẩm có thể dẫn đến sự phù hợp với thị trường thành công.

Tại sao framework bắt đầu với UX ? Tại sao chúng ta không nên bắt đầu với ý tưởng sản phẩm công nghệ IoT?

Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework chủ ý bắt đầu với Lớp công nghệ UX vì từ góc độ Quản lý sản phẩm, hiểu người dùng của bạn là hoạt động quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Nếu bạn không hiểu người dùng của mình và bạn không thể nói rõ điểm khó của họ, thì sẽ rất khó để tạo ra chiến lược dữ liệu, mô hình kinh doanh hoặc chiến lược công nghệ.

Nhiều công ty bắt đầu với cách tiếp cận công nghệ đầu tiên, có nghĩa là họ phát triển một số công nghệ và sau đó cố gắng tìm ra vấn đề mà sản phẩm của họ giải quyết. Nhưng cách làm đó đã lạc hậu.

Chúng ta cần bắt đầu với việc hiểu người dùng của mình và từ đó, chúng ta có thể tìm ra cách nhu cầu của người dùng diễn ra trong suốt phần còn lại của framework , bao gồm chiến lược dữ liệu, mô hình kinh doanh và chiến lược xây dựng so với mua. Chỉ khi đó chúng Chúng tôi mới có thể bắt tay vào giải pháp kỹ thuật. Hãy nhớ rằng, Quản lý sản phẩm là tập trung vào khách hàng, không phải tập trung vào công nghệ.

Kết luận

Các sản phẩm IoT phức tạp hơn hầu hết các sản phẩm công nghệ khác. Sử dụng Khung Framework quyết định IoT – IoT Decision Framework có thể giúp bạn sắp xếp suy nghĩ của mình, xác định cơ hội và cạm bẫy, đạt được sự đồng thuận và đưa ra giải pháp phù hợp nhanh hơn.

Bạn quan tâm đến phát triển sản phẩm IoT của mình và cần tư vấn, xin LH Chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME