Industrial Sensor

Trang chủ » IIoT » IO/Sensor » Industrial Sensor

ICP DAS cung cấp hàng loạt cảm biến đo công nghiệp (Industrial Sensor) độ bụi PM 2.5, chất lượng không khí (CO, CO2, NH3, H2S, HCHO, TVOC), cảm biến đo ánh sáng, phát hiện dò rỉ chất lỏng trong nhà máy thông minh, tòa nhà thông minh, và ứng dụng IIot, cung cấp hàng loạt giao thức RS-485, Ethernet, Modbus RTU/TCP, MQTT cho hệ thống SCADA ICP DAS CL-200. DL-300 and DL-1000

TOP HOME