Trang chủ » Industrial Communication » Ethernet Communication » Bộ chuyển đổi Modbus/TCP 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E2D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Modbus/TCP 1 cổng RS-232+ 1 cổng RS-485 sang Ethernet ICP DAS I-7188E2D-MTCP CR

Palm-sized Programmable Modbus Gateway with 80188-40 CPU, Modbus Firmware, 384 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Blue Cover)

Chia sẻ:
Model: I-7188E2D-MTCP CR
Views: 303

The I-7188E2D-MTCP is a family of Programmable Device Servers, also known as “Serial-to-Ethernet gateway”, that are designed for linking RS-232/485 devices to an Ethernet network. The I-7188E2D-MTCP also works as a Modbus TCP to RTU gateway that supports most SCADA/HMI communications based on the Modbus TCP protocol.

ICP DAS provides easy-to-use software development tool kits (XServer, Modbus libraries). Users can use them to easily integrate serial devices to have Ethernet/Internet communication ability and through the standard Modbus protocol to communicate with SCADA software (Indusoft, ISaGARF, DasyLab, Trace Mode, Citect, iFix, etc.).

  • Ứng dụng cơ bản 1: chuyển đổi giao thức

Một I-7188E2 -MTCP chạy chương trình cơ sở mặc định để trở thành một bộ chuyển đổi Modbus/TCP sang đa Modbus / RTU. Bạn chỉ cần sử dụng Tiện ích Modbus để định cấu hình thiết bị và sau đó đặt kết nối giữa SCADA, phần mềm HMI và I-7188E2-MTCP.

  • Ứng dụng cơ bản 2: chuyển đổi giao thức với kỹ thuật VxComm.

I-7188E2 -MTCP cũng có thể liên kết với các thiết bị nối tiếp không hỗ trợ Modbus/ RTU. Để sử dụng chức năng này, bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển VxComm trên các máy chủ. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể truy cập các cổng COM từ xa thông qua trình điều khiển nối tiếp tiêu chuẩn.

  • Ứng dụng nâng cao 1: Bộ điều khiển Modbus / TCP.

Sử dụng Modbus SDK, người dùng có thể phát triển phần mềm Modbus tùy chỉnh của riêng mình, cho phép các chức năng bổ sung, tích hợp các thiết bị nối tiếp và Xboard vào trung tâm Modbus/TCP. Do đó, I-7188E2 có thể trở thành bộ điều khiển mạnh mẽ.

  • Ứng dụng nâng cao 2: Bộ điều khiển Modbus/TCP với kỹ thuật VxComm.

Khi I-7188E2 -MTCP liên kết các thiết bị phần cứng giống như liên kết Ứng dụng nâng cao 1, nếu bất kỳ thiết bị nào được kết nối với một số cổng COM nhất định không được tích hợp vào chương trình cơ sở tùy chỉnh của bạn, bạn vẫn có thể truy cập các cổng COM thông qua trình điều khiển nối tiếp tiêu chuẩn. Để thực hiện việc này, bạn phải cài đặt trình điều khiển VxComm trên các máy chủ.

CPU
CPU 80188, 40MHz or compatible
SRAM 384K bytes
Flash Memory 512K bytes
EEPROM 2K Bytes
Built-in Watchdog Timer Yes
Communication Interface
COM1 RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS, GND)
COM2 RS-485 (D2+, D2-)
Ethernet Port 10BASE-T NE2000 compatible Ethernet Controller
COM Port Formats
Data bit 7, 8
Parity Even, Odd, None
Stop bit 1
LED Display
5-Digit 7 Segment LED Display Yes (for I-7188E2D-MTCP only)
System LED Indicator Yes
Dimensions
I-7188E2(D)-MTCP 123mm x 72mm x 33mm
Operating Environment
Operating Temperature -25°C to +75°C
Storage Temperature -40°C to +80°C
Power
Protection Power reverse polarity protection
Required Supply Voltage +10 to +30V/DC (non-regulated)
Power consumption 2W for I-7188E2-MTCP
3W for I-7188E2D-MTCP
I-7188E2D-MTCP     CR Palm-sized Programmable Modbus Gateway with 80188-40 CPU, Modbus Firmware, 384 KB SRAM and 7-Segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
TOP HOME