Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » RS-485 I/O Modules » I-7000 » Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS I-7018BL CR

Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS I-7018BL CR

8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol

Chia sẻ:
Model: Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS I-7018BL CR
Views: 1256

Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS I-7018BL CR

I-7018BL cung cấp đầu vào vi sai 8 kênh hoặc vi sai 6 kênh và 2 kênh single ended có thể được lựa chọn thông qua một jumper và tất cả các kênh có thể được định cấu hình cho cùng một loại đầu vào. Module cũng có tính năng cách ly 3000 VDC nội mô-đun cũng như bảo vệ quá áp ± 35 VDC. I-7018BL cung cấp khả năng phát hiện dây hở của cặp nhiệt điện.
Analog Input
Channels Differential and Single-ended, or Differential
Wiring Differential
Sensor Types Thermocouple J, K, T, E, R, S, B, N, C
Voltage
Current
Resolution 16-bit
Accuracy 0.15% of FSR
Sampling Rate 10 Hz
Input Impedance > 400 kΩ
Common Voltage Protection ±15 VDC
Individual Channel Configuration
Overvoltage Protection ±35 VDC
Open Wire Detection
(for thermocouple only)
Yes
Temperature Output Consistency
Stable Temperature Output in the Field
Models I-7018BL
Communication
Interface RS-485
Bias Resistor No (Usually supplied by the RS-485 Master. Alternatively, add a tM-SG4 or SG-785.)
Format (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1)
Baud Rate 1200 to 115200 bps
Protocol DCON
Dual Watchdog Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable)
LED Indicator/Display
System LED Indicator Yes, 1 as Power/Communication Indicator
I/O LED Indicator
7-Segment LED Display
Isolation
Intra-Module Isolation, Field-to-Logic 3000 VDC
EMS Protection
ESD (IEC 61000-4-2) ±2 kV Contact for each Terminal
EFT (IEC 61000-4-4) ±4 kV to Power
Surge (IEC 61000-4-5) ±0.5 kV for Power Line
Power
Reverse Polarity Protection Yes
Input Range +10 ~ +30 VDC
Consumption 1.0 W
Mechanical
Dimensions (L x W x H) 123 mm x 72 mm x 35 mm
Installation DIN-Rail or Wall Mounting
Environment
Operating Temperature -25 to +75°C
Storage Temperature -40 to +85°C
Humidity 10 to 95% RH, Non-condensing
  • I-7018BL CR

8-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

TOP HOME