Trang chủ » Remote I/O Module and Unit » RS-485 I/O Modules » I-7000 » Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD CR

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD CR

1-ch AI Module (Fast Sampling Version) with LED Display

Chia sẻ:
Model: I-7012FD CR
Views: 266

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD CR

I-7012 là mô-đun đầu vào tương tự được thiết kế cho cả loại đầu vào nguồn và điện áp. Ngoài ra, mô-đun cung cấp 1 kênh Đầu vào kỹ thuật số dưới dạng bộ đếm sự kiện 50 Hz và 2 kênh Đầu ra kỹ thuật số có thể được sử dụng làm cảnh báo cao / thấp. I-7012 cũng có tính năng cách ly trong mô-đun 3000 VDC.

I-7012F là mô-đun đầu vào tương tự được thiết kế cho cả hai loại đầu vào điện áp và nguồn. Tốc độ lấy mẫu cho I-7012F có thể điều chỉnh và có thể được chuyển đổi giữa chế độ nhanh và chế độ bình thường tùy theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, mô-đun cung cấp 1 kênh Đầu vào kỹ thuật số dưới dạng bộ đếm sự kiện 50 Hz và 2 kênh Đầu ra kỹ thuật số có thể được sử dụng làm cảnh báo cao / thấp. I-7012F cũng có tính năng cách ly trong mô-đun 3000 VDC.

  • Tự động hóa nhà máy
  • Máy tự động
  • Bảo trì từ xa
  • Chẩn đoán từ xa
  • Kiểm tra trang thiết bị
Models I-7012 I-7012D I-7012F I-7012FD
Analog Input
Channels 1
Wiring Differential
Input Range ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA (requires optional external 125 Ω resistor)
Resolution 16-bit
Accuracy Normal Mode 0.1%
Fast Mode 0.5%
Sampling Rate Normal Mode 10 Hz
Fast Mode 100 Hz
Input Impedance 20 MΩ
Common Voltage Protection ±100 VDC
Individual Channel Configuration
Overvoltage Protection ±120 VDC
Digital Input
Channels 1
Contact Dry
Sink/Source (NPN/PNP) Source
ON Voltage Level Close to GND
OFF Voltage Level Open
Counter Yes, 50 Hz, 16-bit
Input Impedance 3 kΩ
Overvoltage Protection ±30 VDC
Digital Output
Channels 2
Type Open Collector
Sink/Source (NPN/PNP) Sink
Load Voltage +3.5 ~ +30 VDC
Max. Load Current 30 mA/Channel
Power-on Value Yes
Safe Value Yes
Models I-7012 I-7012D I-7012F I-7012FD
Communication
Interface RS-485
RS-485 Bias Resistor No (An RS-485 master is required to provide the bias.)
Format N, 8, 1
Baud Rate 1200 ~ 115200 bps
Protocol DCON
Dual Watchdog Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable)
LED Indicator/Display
System LED Indicator Yes, 1 as Power/Communication Indicator
I/O LED Indicator
7-Segment LED Display Yes Yes
Isolation
Intra-Module Isolation, Field-to-Logic 3000 VDC
EMS Protection
ESD (IEC 61000-4-2) ±2 kV Contact for each Terminal
EFT (IEC 61000-4-4) ±4 kV to Power Line
Surge (IEC 61000-4-5) ±0.5 kV for Power Line
Power
Reverse Polarity Protection Yes
Input Range +10 ~ +30 VDC
Consumption 1.3 W 1.9 W 1.3 W 1.9 W
Mechanical
Dimensions (L x W x H) 123 mm x 72 mm x 35 mm
Installation DIN-Rail or Wall Mounting
Environment
Operating Temperature -25 ~ +75°C
Storage Temperature -40 ~ +85°C
Humidity 10 ~ 95% RH, Non-condensing
I-7012FD     CR 1-ch AI (Fast Sampling Version) Module with LED Display using DCON Protocol (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)
tM-7520U CR RS-232 to RS-485 converter (RoHS)
tM-7561 CR USB to RS-485 converter (RoHS)
tM-SG4 CR RS-485 Pull-high/Pull-low and Termination Resistor Module (RoHS)
I-7514U CR 4-channel RS-485 Hub (RoHS)
SG-770 CR 7 channel differential or 14 channel single-ended surge protector (RoHS)
SG-3000 Series Signal Conditioning Modules for Thermocouple, RTD, DC Voltage, DC Current and Power Input Transformers
TOP HOME