Hướng dẫn thay thế hệ thống MES thành công

Trang chủ » Technology » Hướng dẫn thay thế hệ thống MES thành công
21/03/2022 Technology 587 viewed

Tại sao phải thay thế hệ thống MES đang hoạt động bằng hệ thống MES mới ?

Có nhiều lý do, và chúng phải có ý nghĩa và quan trọng đối với hầu hết các công ty để thực hiện một nỗ lực lớn như vậy. Công nghiệp 4.0 và một loạt các công nghệ kỹ thuật số mới nổi làm cho triển vọng nâng cấp hệ thống MES của bạn trở nên hấp dẫn — tận dụng các công nghệ mới; giảm bớt sự ‘hỗn loạn’ của các ứng dụng cho một khung ứng dụng gắn kết, được quản lý tập trung; và giải quyết các vấn đề về phần cứng / phần mềm cuối cuộc đời mà không có đường di chuyển.

Tuy nhiên, vì hệ thống MES quản lý các hoạt động tạo ra doanh thu, nên có rủi ro liên quan đến việc di chuyển dữ liệu và quy trình từ một hệ thống cũ sang một hệ thống MES mới. Điều quan trọng đối với sự thành công của quá trình di chuyển là khiến tất cả các bộ phận bị ảnh hưởng cam kết và tham gia. Điều đó bắt đầu với việc tạo ra một chiến lược phù hợp với đặc tính của tổ chức.

Tổng quan về chiến lược di chuyển hệ thống MES

Các chiến lược Thay đổi hệ thống chủ yếu được thúc đẩy bởi ba yếu tố:

 1. Thời gian : khoảng thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án, bao gồm các giai đoạn trước khi di chuyển, di chuyển và sau di chuyển.
 2. Rủi ro : lượng rủi ro và mức độ rủi ro (xác suất X chi phí).
 3. Chi phí : chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược đã chọn, bao gồm cả chi phí cơ hội (thời gian ngừng hoạt động, thời gian của thành viên trong nhóm không có công việc chính, v.v.).

Các yếu tố này phải được cân nhắc và phân tích so với các lựa chọn thay thế chiến lược Thay đổi hệ thống có thể có. Trọng số phụ thuộc vào sự phụ thuộc lẫn nhau của các ứng dụng (có bao nhiêu giao diện giữa các ứng dụng và các hệ thống khác); mức độ tự động hóa mà hệ thống MES chịu trách nhiệm và cuối cùng là tác động của downtime mà doanh nghiệp phải trả cho mỗi đơn vị thời gian mà hệ thống MES không khả dụng. Điều này được phản ánh trong bảng dưới đây.

Chiến lược di chuyển hệ thống MES: Các cách triển khai

Có ba loại triển khai hệ thống MES cơ bản cần xem xét:

 1. Big Bang . Đây là một cách tiếp cận quét sạch — hệ thống MES cũ đã biến mất và một hệ thống MES mới sẽ thay thế. Chiến lược này là đột phá nhất, nhưng có hiệu lực trực tiếp nhất. Không có di sản để giải quyết, không có hệ thống trùng lặp để quản lý. Nhiều dự án chuyển đổi kỹ thuật số sử dụng cách tiếp cận Big Bang.
 2. Triển theo giai đoạn. Điều này sử dụng giai đoạn dần dần của hệ thống MES mới, theo khu vực kinh doanh chức năng (đóng gói, sản xuất, kiểm tra), theo đơn vị sản xuất (khu vực, bước hoặc mỗi thiết bị); theo chức năng hệ thống MES (quản lý tài nguyên, lao động, thiết bị, quản lý công thức) hoặc theo Lô.
 3. Hệ thống song song. hệ thống MES Cũ và Mới được sử dụng song song với nhau cho đến khi đủ độ tin cậy và khả năng được xây dựng trong hệ thống MES Mới để hệ thống MES Cũ có thể được tháo bỏ.

So sánh các chiến lược di chuyển hệ thống: Cái nào phù hợp với bạn?

Mỗi trường hợp di chuyển là duy nhất. Môi trường và điều kiện của bạn sẽ giúp xác định con đường di chuyển thích hợp. Trong bảng dưới đây, chúng tôi so sánh ba chế độ chính, Big Bang, Giới thiệu theo giai đoạn và Hệ thống song song, tương phản với các quan điểm CNTT về Rủi ro, Thời gian thực hiện di chuyển và Chi phí (Nỗ lực) để định hướng lựa chọn triển khai của bạn.

Tóm tắt:

Big Bang : Rủi ro cao nhất, thời gian di chuyển ngắn nhất và chi phí thấp nhất

Giới thiệu theo giai đoạn: Chiến lược Thay đổi hệ thống ‘cân bằng’ nhất từ ​​góc độ chi phí / rủi ro

Hệ thống song song: Chiến lược rủi ro thấp nhất nhưng chi phí cao nhất

Lập kế hoạch Thay đổi hệ thống

Bất kể chiến lược di chuyển là gì, nhóm chịu trách nhiệm phải thực hiện các bước nhất định để quá trình di chuyển thành công. Trước tiên, người ta cho rằng một tầm nhìn với các ưu tiên rõ ràng, có thể đo lường được đã được đặt ra. ‘Lộ trình tham chiếu’ này là điểm khởi đầu cho tất cả các giai đoạn của quá trình chuyển đổi kỹ thuật.

Việc lập kế hoạch cần bao gồm các giai đoạn sau:

 • Xác định kế hoạch di chuyển bao gồm phạm vi, mục tiêu và chiến lược
 • Chuẩn bị Thay đổi hệ thống bao gồm tất cả các hoạt động phải được thực hiện để cho phép di chuyển
 • Thực thi di chuyển đòi hỏi chiến lược sẽ được thực hiện như thế nào
 • Đóng cửa Thay đổi hệ thống bao gồm các hoạt động đóng cửa sau Thay đổi hệ thống

Khi cần triển khai trên nhiều địa điểm, lý tưởng nhất là bạn nên nhắm mục tiêu đến một bối cảnh chung khi kết thúc quá trình di chuyển, hãy lưu ý:

 • Mỗi System Landscape hiện tại là khác nhau, và do đó, quy trình di chuyển cần được điều chỉnh cho phù hợp với từng địa điểm. Càng nhiều càng tốt, duy trì những gì đã được phát triển cho một trang web và sử dụng lại cho các trang web khác để duy trì tính liên tục và tiêu chuẩn hóa các thực hành, phương pháp luận và kiến ​​trúc.
 • System Landscape sắp ra mắt có thể sẽ không giống nhau 100% từ trang này sang trang khác. Điều này phản ánh chi tiết cụ thể của từng doanh nghiệp và quy trình kinh doanh của họ.

Một dự án di chuyển tạo cơ hội để hài hòa các quy trình kinh doanh ngoài các ứng dụng CNTT. Cuối cùng, bạn nên quyết định mức độ hài hòa mà bạn muốn đạt được, cân bằng giữa sự nhanh nhẹn và linh hoạt của các trang web riêng lẻ và nhu cầu giảm chi phí của công ty khi sắp xếp System Landscape .

Lập kế hoạch / Định nghĩa Thay đổi hệ thống

Giai đoạn này là quan trọng nhất, vì nó tạo nền tảng cho mọi công việc tiếp theo. Có ba trình tự:

 1. Nắm bắt System Landscape Nguyên bản: tất cả các ứng dụng sản xuất liên quan được sử dụng, các lĩnh vực trách nhiệm và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng
 2. Xác định System Landscape : Ứng dụng nào được nhắm mục tiêu để thay thế; xác định mức độ hài hòa giữa các ứng dụng mới và cũ
 3. Xác định Định nghĩa Chiến lược Thay đổi hệ thống : hệ thống hiện tại sẽ được chuyển đổi sang hệ thống hiện tại như thế nào; xem xét các chiến lược Thay đổi hệ thống (Big Bang , theo từng giai đoạn hoặc song song); tạo danh sách các ứng dụng cần sửa đổi; và các ứng dụng / tiện ích phải được phát triển để cho phép di chuyển, cùng với danh sách các tác vụ phải thực hiện (sao lưu, tải dữ liệu, v.v.) để hoàn thành

Lập kế hoạch / Chuẩn bị Thay đổi hệ thống

Giai đoạn này bao gồm việc thực hiện tất cả các tác vụ cần thiết để cho phép thực hiện quá trình di chuyển. Danh sách hoạt động bao gồm các nhiệm vụ có thể được thực hiện song song và các nhiệm vụ phụ thuộc vào chuỗi sự kiện sẽ xảy ra. Các hoạt động này bao gồm:

 1. Thiết lập hệ thống: đây là giai đoạn cơ sở hạ tầng: mua sắm phần cứng / phần mềm cũng như bắt đầu các hoạt động lập mô hình hệ thống MES , tùy chỉnh, đào tạo, tích hợp hệ thống và di chuyển ứng dụng.
 2. Kiểm tra và xác nhận tích hợp
 3. Diễn tập di chuyển: bằng chứng xác thực khái niệm và nhóm làm quen với các ứng dụng mới / hệ thống MES

Lập kế hoạch / Thực thi Di chuyển

Giai đoạn này bao gồm việc thực hiện tất cả các hoạt động để thực hiện việc di chuyển ‘sống’. Nó giả định rằng thời gian ngừng hoạt động cần thiết để chuyển đổi đã được thỏa thuận với sản xuất. Giai đoạn này bao gồm:

 1. Triển khai và phát trực tiếp: thực hiện các bước trình tự đã xác định để triển khai và xác định thời điểm phát trực tiếp
 2. Giám sát: tìm kiếm lỗi, đảm bảo rằng CNTT và các hoạt động ở chế độ chờ để nhanh chóng giải quyết các vấn đề.
 3. Giai đoạn trong / Giai đoạn loại bỏ: quy trình sản xuất nào được kích hoạt và gỡ bỏ hệ thống hệ thống MES cũ.
 4. Tắt: đối với chiến lược Song song, khi hệ thống MES cũ ngừng hoạt động và hệ thống MES mới được bật.
 5. Gỡ bỏ các ứng dụng và tiện ích di chuyển: tắt và loại bỏ phần mềm trung gian, các lớp định tuyến và đồng bộ hóa đã được giới thiệu để tạo thuận lợi cho việc di chuyển.

Lập kế hoạch Thay đổi hệ thống / Đóng hệ thống cũ

Giai đoạn Đóng cửa Thay đổi hệ thống bao gồm tất cả các hoạt động cần thiết để đóng cửa dự án Thay đổi hệ thống . Nó có thể bao gồm các hoạt động để kích hoạt chức năng mới từ hệ thống hệ thống MES mới. Các hoạt động đóng cửa bao gồm:

 1. Lưu trữ dữ liệu từ hệ thống MES cũ: các chiến lược và công nghệ ngắn hạn và dài hạn cần thiết để lưu trữ dữ liệu hệ thống MES quan trọng
 2. Kích hoạt chức năng hệ thống MES mới: vì hầu hết các lần di chuyển hệ thống MES đều nhắm mục tiêu thay thế 1-1, giai đoạn này cho phép chức năng mới được đưa vào sử dụng
 3. Hủy cấp phép phần cứng / phần mềm không cần thiết: điều này không chỉ áp dụng cho phần cứng / phần mềm liên quan đến hệ thống MES cũ, mà bất kỳ ứng dụng / tiện ích nào được yêu cầu bởi quá trình di chuyển.

Kết luận

Thay đổi hệ thống MES không dành cho những người yếu tim. Sự hợp tác sâu sắc giữa tất cả các bên liên quan là điều tối quan trọng để thực hiện thành công quá trình di chuyển hệ thống MES . Đó là một hoạt động có chủ ý, tốn thời gian và cần thiết cho hầu hết các công ty để nắm bắt những hứa hẹn mà Công nghiệp 4.0 mang lại về số hóa, hiệu quả và tối ưu hóa.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, bạn có thể đạt được khả năng cạnh tranh hiệu quả và sinh lợi bằng cách dễ dàng điều chỉnh hoạt động của mình theo những thay đổi về nhu cầu, cơ hội hoặc yêu cầu, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME