Link youtube Link facebook
Trang chủ » Phụ kiện hệ thống tự động hóa (Accessories) » Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp(Enclosure)

Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp(Enclosure)

Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn IP66 ICP DAS  được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp. Nó cung cấp không gian cho một hoặc hai mô-đun I-7000. Nhà ở gồ ghề của nó bảo vệ các mô-đun khỏi Độ ẩm, bức xạ UV, vv.

Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp IP66 ICP DAS I-25140-ENC CR

Model: I-25140-ENC CR

Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp IP66 ICP DAS I-25091-ENC

Model: I-25091-ENC

Hộp bảo vệ thiết bị công nghiệp IP66 ICP DAS I-36166-ENC CR

Model: I-36166-ENC CR

Hộp bảo vệ đầu ra 7″ ICP DAS OB170 CR

Model: OB170 CR

Hộp bảo vệ đầu ra 4.3″ ICP DAS OB140FP CR

Model: OB140FP CR

Hộp bảo vệ đầu ra 4.3″ ICP DAS OB140F CR

Model: OB140F CR

Hộp bảo vệ đầu ra 2.8″ & 4.3″ ICP DAS OB120 CR

Model: OB120 CR

Hộp bảo vệ bên ngoài gắn tường 7” ICP DAS EWB-T70 CR

Model: EWB-T70 CR

Hộp bảo vệ bên ngoài gắn tường 4.3” ICP DAS EWB-T43F CR

Model: EWB-T43F CR

Hộp bảo vệ bên ngoài gắn tường 4.3” ICP DAS EWB-T43-BK CR

Model: EWB-T43-BK CR

Hộp bảo vệ bên ngoài gắn tường 4.3” ICP DAS EWB-T43 CR

Model: EWB-T43 CR

Hộp bảo vệ bên ngoài gắn tường 2.8” ICP DAS EWB-T28-BK CR

Model: EWB-T28-BK CR
1 2
TOP HOME