Trang chủ » Accessories » Cáp mở rộng USB 2.0 A-Male sang B-Male 28/24 AWG w / Cáp lõi Ferrite cho sê-ri TPM-1010 / USB-2000 ICP DAS CA-USB15

Cáp mở rộng USB 2.0 A-Male sang B-Male 28/24 AWG w / Cáp lõi Ferrite cho sê-ri TPM-1010 / USB-2000 ICP DAS CA-USB15

Cáp mở rộng USB 2.0 A-Male sang B-Male 28/24 AWG w / Cáp lõi Ferrite cho sê-ri TPM-1010 / USB-2000 ICP DAS CA-USB15

 

Chia sẻ:
Model: CA-USB15
Views: 595