Trang chủ » Accessories » Cáp kết nối B-62 Male (D-sub) sang 8-Port DB-9 Male (D-sub) 1.0M cho dòng VXC & VEX (180 °) ICP DAS CA-9-6210

Cáp kết nối B-62 Male (D-sub) sang 8-Port DB-9 Male (D-sub) 1.0M cho dòng VXC & VEX (180 °) ICP DAS CA-9-6210

Cáp kết nối B-62 Male (D-sub) sang 8-Port DB-9 Male (D-sub) 1.0M cho dòng VXC & VEX (180 °) ICP DAS CA-9-6210

 

Chia sẻ:
Model: CA-9-6210
Views: 528