Trang chủ » Accessories » Nắp nhựa dành cho pitch 10-pin 5.08mm (Không đầu nối) ICP DAS CA-5810 CR

Nắp nhựa dành cho pitch 10-pin 5.08mm (Không đầu nối) ICP DAS CA-5810 CR

plastic cover for 10-pin 5.08mm pitch

Chia sẻ:
Model: CA-5810 CR
Views: 647
CA-5810     CR plastic cover for 10-pin 5.08mm pitch <without connector> (RoHS)
TOP HOME