Trang chủ » Accessories » Nắp nhựa dành cho pitch 13-pin 3.5mm (Không đầu nối) ICP DAS CA-3813 CR

Nắp nhựa dành cho pitch 13-pin 3.5mm (Không đầu nối) ICP DAS CA-3813 CR

plastic cover for 13-pin 3.81mm and 14-pin 3.5mm pitch

Chia sẻ:
Model: CA-3813 CR
Views: 714
CA-0945     CR plastic cover for 9-pin 3.81mm pitch with RJ-45 <without connector> (RoHS)

 

TOP HOME