Trang chủ » Accessories » Cables and Connectors » Cáp kết nối male D-Sub HD 26 chân cho bộ khuếch đại servo Delta B2 3M (đối với dòng ASDA-B2, hỗ trợ đầu ra phanh điện từ) ICP DAS CA-26-DAB2-30 CR

Cáp kết nối male D-Sub HD 26 chân cho bộ khuếch đại servo Delta B2 3M (đối với dòng ASDA-B2, hỗ trợ đầu ra phanh điện từ) ICP DAS CA-26-DAB2-30 CR

HD DB26 Male Cable,for Delta B2 Servo Amplifier (for ASDA-B2 Series)

Chia sẻ:
Model: CA-26-DAB2-30 CR
Views: 585
CA-26-DAB2-30     CR HD DB26 Male Cable,for Delta B2 Servo Amplifier, 3M (for ASDA-B2 Series) (RoHS)
TOP HOME