Trang chủ » Accessories » Cables and Connectors » Cáp nam D-Sub HD 26 chân cho bộ khuếch đại servo Delta A2, 3M (đối với dòng ASDA-A2, hỗ trợ đầu ra phanh điện từ) ICP DAS CA-26-DAA2-30B CR

Cáp nam D-Sub HD 26 chân cho bộ khuếch đại servo Delta A2, 3M (đối với dòng ASDA-A2, hỗ trợ đầu ra phanh điện từ) ICP DAS CA-26-DAA2-30B CR

HD DB26 Male Cable,for Delta A2 Servo Amplifier, with screws (for ASDA-A2 Series, support electromagnetic brake output)

Chia sẻ:
Model: CA-26-DAA2-30B CR
Views: 535
CA-26-DAA2-30B     CR HD DB26 Male Cable,for Delta A2 Servo Amplifier, with screws, 3M
(for ASDA-A2 Series, support electromagnetic brake output) (RoHS)
TOP HOME