Bài 3: Cách tạo và chạy một tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản

Trang chủ » Training » Bài 3: Cách tạo và chạy một tập tin PHP – Học lập trình PHP cơ bản
20/02/2022 Training 116 viewed

1) Cách tạo một tập tin PHP

– Để tạo một tập tin PHP thì bạn thực hiện lần lượt các bước sau:
– Bước 1: Mở Sublime Text 3 lên và gõ vào đó một đoạn mã PHP như sau.
– Bước 2: Lưu tập tin vào thư mục htdocs (thường là theo đường dẫn: C:\xampp\htdocs) và đặt tên taptindautien.php

2) Cách chạy một tập tin PHP

  – Để chạy (thực thi) tập tin PHP được tạo ở phần hướng dẫn phía trên, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:
  1. Mở trình duyệt web lên.
  2. Gõ vào thanh địa chỉ dòng chữ localhost/taptindautien.php rồi nhấn Enter.
– Nếu trình duyệt hiển thị giống như hình bên dưới thì tức là bạn đã chạy thành công tập tin PHP.
Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME