Trang chủ » Accessories » Cables and Connectors » Bộ đầu nối cuối dây 21 AWG màu xanh ICP DAS 4POPP-003G CR

Bộ đầu nối cuối dây 21 AWG màu xanh ICP DAS 4POPP-003G CR

Wire Terminator, 21 AWG, Green

Chia sẻ:
Model: 4POPP-003G CR
Views: 671

4POPP-003G     CR Wire Terminator, 21 AWG, Green (1 Pack 50 PCS) (RoHS)
TOP HOME