Trang chủ » Accessories » Điện trở chính xác cao 125 ohm 0.1% ICP DAS 2AB125R

Điện trở chính xác cao 125 ohm 0.1% ICP DAS 2AB125R

DIP Resistor, 125 ohm, 0.1%, 1/4W, MF, 50 ppm/℃

Chia sẻ:
Model: 2AB125
Views: 1203

Điện trở chính xác cao 125 ohm 0.1% ICP DAS 2AB125

2AB125R     CR  DIP Resistor, 125 ohm, 0.1%, 1/4W, MF, 50 ppm/℃ (1PCS) (RoHS)
TOP HOME