Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee, Module I/O Zigbee Modbus RTU/TCP

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee, Module I/O Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O Zigbee Modbus RTU/TCP ICP DAS

ZigBee là một đặc điểm kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 cho mạng khu vực cá nhân không dây (WPANs). ZigBee hoạt động trong các băng tần vô tuyến ISM và nó xác định một mạng lưới đa năng, rẻ tiền, tự tổ chức để kiểm soát công nghiệp, thu thập dữ liệu y tế, cảnh báo khói và xâm nhập, tự động hóa tòa nhà và tự động hóa nhà…

Bộ thu thập và xử lý dữ liệu (Data logger) 4 kênh đo gia tốc kết nối Ethernet ICP DAS AR-400 CR

Model: AR-400 CR

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee ICP DAS ZT-2551 CR

Model: ZT-2551 CR

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee ICP DAS ZT-2550 CR

Model: ZT-2550 CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/RS-485 sang ZigBee ICP DAS ZT-2571 CR

Model: ZT-2571 CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/RS-485 sang ZigBee ICP DAS ZT-2570 CR

Model: ZT-2570 CR

Module Zigbee I/O không dây 4 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS tZT-P4C4 CR

Model: tZT-P4C4 CR

Bộ tập trung dữ liệu ZigBee Modbus 1 cổng Ethernet+1 cổng RS-232+1 cổng RS-485 ICP DAS MDC-211-ZT CR

Model: MDC-211-ZT CR

Bộ chuyển đổi USB sang ZigBee ICP DAS ZT-USBC CR

Model: ZT-USBC CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee 16 kênh RF ICP DAS ZT-2570/ZT-2571

Model: ZT-2570/ZT-2571

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee 16 kênh RF ICP DAS ZT-2550/ZT-2551

Model: ZT-2550/ZT-2551

Cầu nối tín hiệu ZigBee (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) 16 kênh RF ICP DAS ZT-2530M CR

Model: ZT-2530M CR

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) 16 kênh RF ICP DAS ZT-2510 CR

Model: ZT-2510 CR
1 2 3
TOP HOME