Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Module I/O, Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O, Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP

Module I/O, Bộ chuyển đổi RS-232/422/485/Ethernet Zigbee Modbus RTU/TCP ICP DAS

Bộ chuyển đổi cổng Modbus TCP sang IEC-61850 ICP DAS IEC850-211-S CR

Model: IEC850-211-S CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 6 kênh đầu vào nhiệt độ RTD ICP DAS WF-2015 CR

Model: WF-2015 CR

Bộ chuyển đổi USB sang ZigBee ICP DAS ZT-USBC CR

Model: ZT-USBC CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/RS-232/485 sang ZigBee 16 kênh RF ICP DAS ZT-2570/ZT-2571

Model: ZT-2570/ZT-2571

Bộ chuyển đổi RS-232/485 sang ZigBee 16 kênh RF ICP DAS ZT-2550/ZT-2551

Model: ZT-2550/ZT-2551

Cầu nối tín hiệu ZigBee (ZigBee Coordinator and ZigBee Router) 16 kênh RF ICP DAS ZT-2530M CR

Model: ZT-2530M CR

Bộ lặp ZigBee (Repeater (Slave, ZigBee Router)) 16 kênh RF ICP DAS ZT-2510 CR

Model: ZT-2510 CR

ZigBee Sniffer SPPS ICP DAS ZT-CHK CR

Model: ZT-CHK CR

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 4 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS ZT-2060-IOP CR

Model: ZT-2060-IOP CR

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 8 kênh đầu vào số + 8 kênh đầu ra số ICP DAS ZT-2055-IOP CR

Model: ZT-2055-IOP CR

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 14 kênh đầu vào số ICP DAS ZT-2053-IOP CR

Model: ZT-2053-IOP CR

Module Zigbee I/O (Pair-connection) 8 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS ZT-2052-IOP CR

Model: ZT-2052-IOP CR
1 2 3
TOP HOME