Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị M2M (Machine to Machine) công nghiệp » Giải pháp không dây WLAN

Giải pháp không dây WLAN

Giải pháp không dây WLAN

WLAN (Mạng cục bộ không dây) liên kết các thiết bị bằng phương pháp phân phối không dây (đài phát thanh lan truyền hoặc đài OFDM) và thường cung cấp kết nối thông qua điểm truy cập vào internet. WLAN cung cấp cho người dùng khả năng di động để di chuyển thiết bị xung quanh trong vùng phủ sóng cục bộ và vẫn được kết nối với mạng. Phân bổ băng thông cao cho không dây sẽ giúp cho hệ thống dây có chi phí tương đối thấp.

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572M CR

Model: WF-2572M CR

Module thu tín hiệu GPS + 1 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS GPS-721 CR

Model: GPS-721 CR

Module thu tín hiệu GPS +2 kênh DO + 1 kênh PPS kết nối 1 cổng RS-232 ICP DAS I-87211W CR

Model: I-87211W CR

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP CR

Model: RMV-760D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi kết nối RS-232/485 ICP DAS IOP760 CR

Model: IOP760 CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi kết nối RS-232/485 ICP DAS IOP760AM CR

Model: IOP760AM CR

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) 2.4/5 GHz ICP DAS WF-2572 CR

Model: WF-2572 CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 14 kênh đầu ra Relay ICP DAS WFM-R14 CR

Model: WFM-R14 CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS WF-2060 CR

Model: WF-2060 CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS WF-2055 CR

Model: WF-2055 CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS WF-2051 CR

Model: WF-2051 CR

Module Wi-Fi 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS WF-2042 CR

Model: WF-2042 CR
1 2
TOP HOME