Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC)

Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC)

Bộ lập trình IoT Web base (Wise PAC) ICP DAS

WISE (Web Inside, Smart Engine) là bộ điều khiển PAC đa chức năng dựa trên Web thông minh được thiết kế bởi ICP DAS, có chức năng như các đơn vị điều khiển để sử dụng trong điều khiển và giám sát logic từ xa trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau

Bộ lập trình IoT 10 kênh đầu cặp nhiệt (Thermocouple) + 6 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS WISE-7118Z/S2 CR

Model: WISE-7118Z/S2 CR

Bộ lập trình IoT 10 kênh đầu vào tương tự (AI) + 3 kênh DO + 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7519ZM/S2 CR

Model: WISE-7519ZM/S2 CR

Module RS-485 DCON & Modbus RTU 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7052D-G CR

Model: M-7052D-G CR

Bộ điều khiển IIoT Edge (Hỗ trợ giao tiếp dữ liệu không dây 3G) ICP DAS WISE-5231M-3GWA CR

Model: WISE-5231M-3GWA CR

Bộ lập trình nhúng IoT và lưu trữ dữ liệu (Data Logger) kết nối Modbus TCP CPU 16-bit ICP DAS WISE-5801-MTCP CR

Model: WISE-5801-MTCP CR

Bộ điều khiển IIoT Ethernet 6 kênh DI+6 kênh đầu ra Relay ICP DAS WISE-7160 CR

Model: WISE-7160 CR

Bộ điều khiển IIoT Ethernet kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS WISE-2246M CR

Model: WISE-2246M CR

Bộ điều khiển IIoT kết nối RS-232/RS-485 ICP DAS WISE-2241M CR

Model: WISE-2241M CR

Bộ lập trình nhúng IoT (IIoT Edge Controller) kết nối LTE (4G) ICP DAS WISE-5231M-4GC / WISE-5236M-4GE

Model: WISE-5231M-4GE / WISE-5231M-4GC

Bộ lập trình nhúng IoT và lưu trữ dữ liệu (Data Logger) kết nối Modbus TCP CPU 16-bit ICP DAS WISE-5800-MTCP CR

Model: WISE-5800-MTCP CR

Module mở rộng I/O cho bộ lập trình IoT ICP DAS WISE-7901 / WISE-7901D

Model: WISE-7901 / WISE-7901D

Bộ lập trình IoT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO)+ 2 cổng Ethernet ICP DAS WISE-7555M CR

Model: WISE-7555M CR
1 2 3
TOP HOME