Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC) (Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC) ICP DAS

Dòng ICP DAS WinPAC-8000/WP-9000-CE7/ WP-5000-CE7/ WinPAC-5000  là thế hệ mới PAC trang bị CPU PXA270/Cortex-A8/PXA270 chạy hệ điều hành Windows CE 7.0/ CE.NET 5.0 .Các dòng PAC có nhiều ưu điểm, bao gồm khả năng thời gian thực cứng, kích thước lõi nhỏ, tốc độ khởi động nhanh, xử lý ngắt ở mức sâu hơn, kiểm soát xác định có thể đạt được và chi phí thấp

Bộ lập trình Win-GRAF PAC với CPU Quad-core Cortex-A9 ICP DAS RPAC-2658M CR

Model: RPAC-2658M CR

Bộ lập trình PAC 4G với CPU Cortex-A8 WinCE 7.0 GPS đa chức năng ICP DAS WP-2241MX-4GC-CE7 CR

Model: WP-2241MX-4GC-CE7 CR

Bộ lập trình PAC 4G với CPU Cortex-A8 WinCE 7.0 GPS ICP DAS WP-2241MX-4GE-CE7 CR

Model: WP-2241MX-4GE-CE7 CR

Bộ lập trình PAC với CPU Cortex-A8 WinCE 7.0 ICP DAS WP-2241MX-CE7 CR

Model: WP-2241MX-CE7 CR

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF 2 cổng Ethernet+4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-9828-CE7 CR

Model: WP-9828-CE7 CR

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF 2 cổng Ethernet+4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-9428-CE7 CR

Model: WP-9428-CE7 CR

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF 2 cổng Ethernet+4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-9228-CE7 CR

Model: WP-9228-CE7 CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5141-OD-SC CR

Model: WP-5141-OD-SC CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5141-OD-TC CR

Model: WP-5141-OD-TC CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5141-SC CR

Model: WP-5141-SC CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5141-TC CR

Model: WP-5141-TC CR

Bộ lập trình nhúng WinPAC (InduSoft) 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-8829-CE7-1500 CR

Model: WP-8829-CE7-1500 CR
1 2 3 4 5 6
TOP HOME