Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Module I/O, chuyển đổi tín hiệu Ethernet - Wi-Fi

Module I/O, chuyển đổi tín hiệu Ethernet - Wi-Fi

Module I/O, chuyển đổi tín hiệu Ethernet – Wi-Fi ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi ICP DAS IOP760AM-EU CR

Model: IOP760AM-EU CR

Module Wi-Fi I/O 6 kênh đầu vào ra relay ICP DAS tWF-R6 CR

Model: tWF-R6 CR

Module Wi-Fi I/O 8 kênh đầu vào số cách ly ICP DAS tWF-PD8 CR

Model: tWF-PD8 CR

Module Wi-Fi I/O 4 kênh đầu vào số+ 2 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-PD4SR2D CR

Model: tWF-PD4SR2D CR

Module Wi-Fi I/O 4 kênh đầu vào số+ 2 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-PD4SR2A CR

Model: tWF-PD4SR2A CR

Module Wi-Fi I/O 4 kênh đầu vào số+ 3 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-PD4R3 CR

Model: tWF-PD4R3 CR

Module Wi-Fi I/O 1 kênh đầu ra tương tự+ 2 kênh đầu vào số+ 1 kênh đầu ra Relay ICP DAS tWF-DA1PD2R1 CR

Model: tWF-DA1PD2R1 CR

Module I/O wifi 5 kênh đầu vào tương tự ICP DAS tWF-AD5 CR

Model: tWF-AD5 CR

Module I/O wifi 8 kênh đầu vào cặp nhiệt ICP DAS tWF-TH8 CR

Model: tWF-TH8 CR

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572M CR

Model: WF-2572M CR

Bộ thu phát Wi-Fi (Access Point) công nghiệp dùng trong nhà máy ICP DAS APW77BAM

Model: APW77BAM

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP CR

Model: RMV-760D-MTCP CR
1 2
TOP HOME