Link youtube Link facebook
Trang chủ » Truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS » Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway Wi-Fi ICP DAS

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway Wi-Fi ICP DAS

Module I/O, bộ chuyển đổi, Gateway Wi-Fi ICP DAS

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi ICP DAS IOP760-EU CR

Model: IOP760-EU CR

Bộ chuyển đổi cổng Ethernet/Wi-Fi/Serial/CAN sang 4G ICP DAS GRP-540M-4GC-WF CR

Model: GRP-540M-4GC-WF CR

Thiết bị đầu cuối Ethernet cổng RS-232/RS-485 OS MiniOS7 ICP DAS M2M-710D CR

Model: M2M-710D CR

Thiết bị bảo trì từ xa thông minh kết nối CPU Cortex A8 Ethernet+RS-232/RS-485 ICP DAS M2M-720-A CR

Model: M2M-720-A CR

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) ICP DAS WF-2572M CR

Model: WF-2572M CR

Thiết bị bảo trì từ xa với Ethernet RS-232, RS-485 giao tiếp Audio TCP/IP ICP DAS M-4132 CR

Model: M-4132 CR

Bộ thu phát Wi-Fi (Access Point) công nghiệp dùng trong nhà máy ICP DAS APW77BAM

Model: APW77BAM

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway RS-232/422/485 sang Wi-Fi ICP DAS RMV-760D-MTCP CR

Model: RMV-760D-MTCP CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi kết nối RS-232/485 ICP DAS IOP760 CR

Model: IOP760 CR

Bộ chuyển đổi Ethernet/UART sang Wi-Fi kết nối RS-232/485 ICP DAS IOP760AM CR

Model: IOP760AM CR

Bộ chuyển đổi Ethernet sang Wi-Fi (Bridge) 2.4/5 GHz ICP DAS WF-2572 CR

Model: WF-2572 CR

Module Wi-Fi Modbus TCP 6 kênh đầu vào số (DI) + 6 kênh đầu ra Relay ICP DAS WF-2060 CR

Model: WF-2060 CR
1 2
TOP HOME