Link youtube Link facebook
Trang chủ » Switch công nghiệp, Switch quang và bộ chuyển đổi quang điện » Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp (Unmanaged Ethernet Switches)

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp (Unmanaged Ethernet Switches)

Thiết bị chuyển mạch switch công nghiệp (Unmanaged Ethernet Switches) ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi mode, ST ICP DAS NSM-206AFT-T CR

Model: NSM-206AFT-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single mode 60 km, SC ICP DAS NSM-206AFCS-60T CR

Model: NSM-206AFCS-60T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single mode 30 km, SC ICP DAS NSM-206AFCS-T CR

Model: NSM-206AFCS-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi mode, SC ICP DAS NSM-206AFC-T CR

Model: NSM-206AFC-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi mode, ST ICP DAS NS-206AFT-T CR

Model: NS-206AFT-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single mode 60 km, SC ICP DAS NS-206AFCS-60T CR

Model: NS-206AFCS-60T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Single mode 30 km, SC ICP DAS NS-206AFCS-T CR

Model: NS-206AFCS-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang Multi mode, SC ICP DAS NS-206AFC-T CR

Model: NS-206AFC-T CR

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet + 1 cổng quang SC 24VDC ICP DAS NS-205AFT-T/NSM-205AF

Model: NS-205AFT-T/NSM-205AF

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 1 cổng quang 30KM SC ICP DAS NS-209FC/FCS/NS-209FT/NSM-209FC/FCS/NSM-209FT

Model: NS-209FC/FCS/NS-209FT/NSM-209FC/FCS/NSM-209FT

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang SC ICP DAS NS-206AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NS-206AFT-T/NSM-206AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NSM-206AFT-T

Model: NS-206AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NS-206AFT-T/NSM-206AFC-T/FCS-T/FCS-60T/NSM-206AFT-T

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 2 cổng quang 60KM SC ICP DAS NS-206FC/FCS/NS-206FT/NSM-206FC/FCS/ NSM-206FT

Model: NS-206FC/FCS/NS-206FT/NSM-206FC/FCS/ NSM-206FT
1 2 3
TOP HOME