Lập trình NodeJS cơ bản

Trang chủ » Training » Lập trình NodeJS cơ bản

Khóa học lập trình NodeJS cơ bản miễn phí

01/03/2022 Training
Node.js là một framework mạnh mẽ được phát triển trên engine JavaScript V8 của Chrome, một trong những engine JavaScript nhanh nhất hiện có trên thị trường. Nó biên dịch JavaScript trực tiếp vào code của máy, điều này dẫn đến...

Bài 1: Node.js – Giới Thiệu – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
1. Node.js là gì ? Nodejs là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên Javascript Runtime của Chrome mà chúng ta có thể xây dựng được các ứng dụng mạng một cách nhanh chóng và dễ...

Bài 2: Nodejs – Khởi tạo server – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
Trước khi khởi tạo ứng dụng đầu tiên sử dụng Node.js, ta sẽ tìm hiểu về thành phần của Nodejs. Nodejs là ứng dụng bao gồm 3 thành phần quan trọng như sau : Import required modules –  Ta sử dụng...

Bài 3: NodeJS – REPL Terminal – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
REPL là từ viết tắt của Read Eval Print Loop (hiểu nôm na là: Đọc – Đánh giá – In – Lặp) và nó biểu diễn môi trường máy tính như màn hình console trong Linux shell nơi bạn có...

Bài 4: NodeJS – NPM – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
NPM là viết tắt của Node Package Manager cung cấp hai chức năng sau: Tạo các online repository cho node.js mà có thể tìm kiếm được tại địa chỉ search.nodejs.org Cung cấp các tiện ích để cài đặt gói Node.js,...

Bài 5: NodeJS – Khái niệm callbacks – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
1. Callback là gì? Callback có tính chất không đồng bộ tương đương cho một hàm. Một hàm callback được gọi khi hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Tất cả các API của Node đều được viết theo các...

Bài 6: Nodejs – Sự kiện lặp – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
Node.js là ứng dụng đơn luồng nhưng có hỗ trợ việc xử lí đồng thời thông qua các định nghĩa về sự kiện và callback. Như tất cả các API của Node.js có tính chất không đồng bộ và được xử...

Bài 7: NodeJS – Sự kiện Emitter – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
Nhiều đối tượng trong Node.js sinh ra các sự kiện, ví dụ net.Server sinh ra một sự kiện mỗi khi có một kết nối ngang hàng đến nó, hay fs.readStream sinh ra sự kiện khi một file được mở. Tất cả các...

Bài 8: NodeJs – Buffer – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
Javascript thuần được mã hóa Unicode một cách tiện lợi nhưng không thật sự tốt với các dữ liệu nhị phân. Khi làm việc với các luồng TCP hoặc hệ thống file, cần thiết phải xử lý các luồng dữ...

Bài 9: NodeJS – Streams – NodeJS cơ bản

01/03/2022 Training
Stream là gì? Stream là các đối tượng cho phép bạn đọc dữ liệu từ một nguồn và ghi dự liệu đến một đích. Trong Node.js, có 4 loại Stream. Readable – Là Stream được sử dụng để cho hoạt động đọc...
TOP HOME