Lập trình Java cơ bản

Trang chủ » Training » Lập trình Java cơ bản

Khóa học lập trình Java cơ bản miễn phí

18/02/2022 Training
Java là gì? Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystems...

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Java – Lập trình Java cơ bản

18/02/2022 Training
1. Giới thiệu ngôn ngữ Java Java được phát triển bởi Sun Microsystem, giới thiệu vào tháng 6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. Java được...

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
1. Download JDK JDK (Java Development Kit – Bộ công cụ cho người phát triển ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình Java) là một tập hợp những công cụ phần mềm được phát triển bởi Sun Microsystems dành cho các...

Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Intellij IDEA trên Window – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
1. Giới thiệu Intellij IDEA Intellij IDEA là một trình IDE dùng để lập trình Java (nó cũng được sử dụng để lập trình một số ngôn ngữ khác như Node.js, python…) Nhìn chung Intellij IDEA khá giống với Eclipse...

Bài 4: Tạo Project và làm quen với Intelij IDEA – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
1. Tạo Project mới Để lập trình với ngôn ngữ Java, chúng ta cần làm quen với khái niệm Project. Project là một thư mục có chứa các file code liên quan hoặc chạy độc lập với nhau mà khi...

Bài 5: Cú pháp và quy tắc cơ bản trong Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
1. Quy tắc đặt tên trong Java Thực ra những quy tắc này chúng ta tự đưa ra để dễ dàng phát triển dự án. Ví dụ khi một dự án có nhiều lập trình viên tham gia thì cần...

Bài 6: Các kiểu dữ liệu trong Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
Trong các bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn về những vấn đề cơ bản nhất trước khi học lập trình với Java. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm rất quan trọng trong...

Bài 7: Các kiểu biến trong Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
Trong Java, có 3 kiểu biến trong Java bao gồm: Biến local ( biến cục bộ) Biến instance ( biến toàn cục ) Biến static 1. Cách khai báo biến trong Java Để khai báo biến, ta sử dụng cú...

Bài 8: Toán tử trong Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
Ngôn ngữ Java cung cấp rất nhiều toán tử đa dạng để thao tác với các biến. Chúng ta có thể chia tất cả các toán tử trong Java thành các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử quan...

Bài 9: Hệ thống Unicode trong Java – Lập trình Java cơ bản

17/02/2022 Training
Unicode là một kiểu mã hóa ký tự chuẩn quốc tế. Unicode được sử dụng trong hầu hết các ngôn ngữ văn bản điện tử của thế giới. Trước khi có Unicode, đã có rất nhiều tiêu chuẩn khác: ASCII (American...
TOP HOME