Lập trình C cơ bản

Trang chủ » Training » Lập trình C cơ bản

Lập trình C cơ bản miễn phí

16/02/2022 Training
Ngôn ngữ lập trình C được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie tại Bell Labs của AT&T (American Telephone & Telegraph), đặt tại Hoa Kỳ. C được thực thi lần đầu tiên trên máy tính DEC PDP-11 vào năm...

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
1. Giới thiệu C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng. Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập...

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
1. Các công cụ cần thiết: Nếu bạn muốn cài đặt môi trường lập trình C, bạn cần hai công cụ phần mềm sau đây trên máy tính của bạn: Trình soạn thảo văn bản: Điều này sẽ được sử dụng...

Bài 3: Biến trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
Biến là một khái niệm đại diện cho một giá trị dữ liệu cần lưu trữ tạm thời để tái sử dụng trong các câu lệnh phía sau trong khoảng thời gian chương trình thực thi. Sau khi kết thúc...

Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
Trong ngôn ngữ lập trình C, các kiểu dữ liệu ám chỉ phần mở rộng của hệ thống được sử dụng cho khai báo biến với cái kiểu khác nhau. Kiểu của biến xác định lượng bộ nhớ được dùng...

Bài 5: Toán tử trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
Toán tử là một biểu tượng mà nói với trình biên dịch thực hiện một phép toán học nhất định hoặc thao tác hợp lý. Ngôn ngữ C có sẵn rất nhiều toán tử và cung cấp các kiểu toán...

Bài 6: Định danh trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
1. Từ khóa Từ khóa là một từ dành riêng. Bạn không thể sử dụng nó như một tên biến, tên hằng số… Chỉ có 32 từ dành riêng (từ khoá) trong ngôn ngữ lập trình C. Danh sách 32...

Bài 7: Câu lênh điều kiện if, if-else và switch trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
Để việc lập trình hiệu quả hơn hầu hết các Ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có các câu lệnh rẽ nhánh và các câu lệnh lặp cho phép thực hiện các câu lệnh của chương trình không theo...

Bài 8: Vòng lặp trong C – Câu lệnh for, while, do…while – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
Khi tiến hành lập trình có thể bạn sẽ gặp phải tình huống đó là một khối mã cần được thực thi nhiều lần, khi đó các câu lệnh được thực thi tuần tự: Câu lệnh đầu tiên trong một...

Bài 9: Câu lệnh break, continue goto và hàm exit() trong C – Học lập trình C cơ bản

16/02/2022 Training
1. Câu lệnh Break Câu lệnh break cho phép ra khỏi các chu trình với các toán tử for, while và switch.Khi có nhiều chu trình lồng nhau, câu lệnh break sẽ kết thúc câu lệnh điều khiển đang sử...
TOP HOME